Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з туризму

Дипломна робота з соціально-культурного сервісу і туризму повинна відповідати наступним вимогам:

 • Тема повинна бути актуальна для сучасної галузі соціально-культурного сервісу і туризму.
 • У роботі повинен бути представлений критичний аналіз монографічної та періодичної літератури по темі, повинна бути дана характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми з урахуванням теоретичної та практичної значущості теми.
 • Повинні бути узагальнені результати дослідження та обґрунтування висновків.
 • Робота повинна містити розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення ефективності використання туристських ресурсів країни (регіону).
 • Повинні бути визначені лінії подальшого дослідження даної проблеми.

При розкритті теми дипломної роботи по туризму студенту необхідно проаналізувати просторові закономірності, встановити взаємозв'язки між територіальними системами (природними, соціальними, виробничо-соціальними). Метою всебічного пізнання зазначених систем і взаємозв'язків є передбачення їх майбутнього стану, прогнозування наслідків прийняття та реалізації різних рішень.

В дипломної роботі з туризму студент може внести свої пропозиції щодо вдосконалення використання на певній території в рамках туристської діяльності в одному або кількох видів туристських ресурсів, а потім експериментально перевірити ефективність цих пропозицій.


Приблизний список тим дипломних з соціально-культурного сервісу і туризму:

 1. Internet як засіб конкурентоспроможного розвитку туризму.
 2. Автоматизовані системи бронювання та резервування (букінг і тікетінг).
 3. Аналіз та оцінка туристичного потенціалу України та розробка пропозицій щодо розвитку туристично-рекреаційних комплексів у найбільш перспективних туристських кластерах
 4. Аналіз і прогнозування в туристичному бізнесі
 5. Аналіз і розвиток кадрового потенціалу організації.
 6. Аналіз використання аутсорсингу в індустрії гостинності.
 7. Аналіз моделей організації готельного сервісу на Україні і в світі.
 8. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ НА УКРАЇНІ
 9. Аналіз проблем і перспектив розвитку туристично-ресурсного потенціалу гірничо-передгірної частини ... вінця
 10. Аналіз ринкових можливостей і розробка комплексного маркетингу на підприємстві туризму та готельного господарства (на прикладі вивчення діяльності турагентських фірм).
 11. Бенчмаркетинг як інструмент управління конкурентоспроможністю готельних послуг.
 12. Бізнес-план готельного (ресторанного, туристського) підприємства: поняття та основні етапи розробки.
 13. Важливість ділового спілкування та мовного етикету для персоналу турфірм
 14. Взаємозв'язок туристичного бізнесу та мережі громадського харчування
 15. Вплив купівельних переваг на формування готельних послуг (на прикладі підприємств розміщення).
 16. Вплив реклами на купівельний попит у сфері туризму.
 17. Впровадження інформаційних систем бронювання в індустрії соціально-культурного сервісу і туризму.
 18. Внутрішній туризм України.
 19. Внутрішньофірмові інформаційні системи.
 20. Питання інвестиційної політики в туризмі.
 21. Питання страхування в туризмі.
 22. В'їзний туризм і методи його стимулювання.
 23. Виявлення споживчих переваг з метою вдосконалення маркетингової діяльності підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.
 24. Гостинність: закони, стратегія, тактика (на прикладі...).
 25. Державна політика в сфері туризму.
 26. Державне регулювання туристської діяльності на Україні.
 27. Державне регулювання туристської діяльності.
 28. Діагностика системи управління персоналом кризової організації соціально-культурного сервісу і туризму.
 29. Договірні відносини в туризмі: туроператори, турагенти, споживачі туристських послуг.
 30. Зарубіжний досвід державного регулювання якості обслуговування в індустрії гостинності.
 31. Зарубіжний досвід планування діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму і можливість його використання у вітчизняній практики.
 32. Зарубіжний досвід застосування інформаційних технологій на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу і туризму і можливості його використання на Україні.
 33. Імідж (планування, формування, просування) готельного (ресторанного, туристського) підприємства.
 34. Імідж України в міжнародному туризмі.
 35. Інновації в розвитку туризму.
 36. Інновація в сфері екскурсійного туризму
 37. Інтеграція України у світову індустрію гостинності та туризму.
 38. Інформаційні технології прийняття рішень в туризмі.
 39. Інфраструктура сфери туризму.
 40. Використання зарубіжного досвіду застосування інформаційних технологій на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу і туризму на Україні.
 41. Використання інформаційних технологій на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 42. Використання логістики в індустрії гостинності.
 43. Використання мережі Інтернет для поліпшення системи обслуговування в готельному комплексі.
 44. Використання мережі Інтернет для поліпшення системи обслуговування.
 45. Використання сучасних комп'ютерних технологій в готельному сервісі (на прикладі...).
 46. Використання сучасних технічних досягнень у сфері обслуговування та туризму.
 47. Дослідження життєвого циклу продукту (послуги) підприємств індустрії. гостинності і туризму (на прикладі Готелю, Ресторану, турфірми).
 48. Дослідження тенденцій і перспектив розвитку туризму як комплексу послуг (науково-дослідна тема).
 49. Джерела інноваційних можливостей у сфері соціально-культурного сервісу (на прикладі підприємств розміщення).
 50. Якість туристичного обслуговування (готельного обслуговування).
 51. Клубний відпочинок: проблеми та перспективи.
 52. Ключові фактори успіху на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 53. Компетенції персоналу підприємств індустрії гостинності та туризму: визначення, формування та моніторинг у процесі управління ними.
 54. Конкурентні інноваційні стратегії в організаціях соціально-культурного сервісу і туризму.
 55. Конкурентоспроможність послуг підприємств індустрії гостинності: поняття, фактори і моделі.
 56. Корпоративна культура готельно-туристського комплексу: проблеми та рекомендації (на прикладі готелю).
 57. Креативний маркетинг готельного (ресторанного, туристського) підприємства (бізнесу).
 58. Крос-культурні особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності і туризму.
 59. Культурно-освітній аспект туристичного бізнесу.
 60. Ліцензування туристської діяльності. Ліцензування готелів. Ідентифікація туристських послуг та послуг готелів.
 61. Малі підприємства та їх роль у формуванні ринку послуг у сфері сервісу (на прикладі...).
 62. Маркетинг в туризмі.
 63. Маркетинг ринку освітніх послуг у сфері індустрії гостинності та туризму.
 64. Маркетингові комунікації на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 65. Маркетинговий аналіз діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму.
 66. Міжнародна класифікація цілей відвідування.
 67. Міжнародна система класифікації послуг і засобів розміщення.
 68. Міжнародні декларації та угоди та їх роль у розвитку туризму.
 69. Менеджмент гостинності.
 70. Місце туризму в економіці країни
 71. Методи дослідження і прогнозування туристського ринку.
 72. Методи обслуговування гостей і показники якості обслуговування в готельних (ресторанних) підприємствах.
 73. Методи прогнозування показників діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму.
 74. Моніторинг та оптимізація фінансово-економічних процесів на підприємствах індустрії гостинності і туризму.
 75. Мотивації персоналу як запорука успішної роботи підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.
 76. Оподаткування в туризмі.
 77. Напрямок розвитку туризму в республіці ...
 78. Нові технології та організаційні структури в організаціях соціально-культурного сервісу і туризму.
 79. Нормативно-правове забезпечення туризму в основних зарубіжних державах (на прикладі ФРН, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Іспанії, Китаю або за вибором студентів).
 80. Оперативне планування та управління підприємством (підрозділом) громадського харчування у складі готельно-туристського комплексу.
 81. Визначення ефективності реклами у сфері соціально-культурного сервісу (на прикладі...).
 82. Оптимізація процесу прийому і сервісу в готелях.
 83. Оптимізація управлінської структури підприємств індустрії гостинності.
 84. Організаційна структура готельно-ресторанного комплексу та її вдосконалення
 85. Організація антикризового управління в організаціях соціально-культурного сервісу і туризму.
 86. Організація впровадження передових стандартів обслуговування на підприємствах на підприємствах індустрії гостинності і туризму.
 87. Організація внутрішньофірмового управління на підприємстві (на прикладі готелю, ресторану, турфірми).
 88. Організація та управління матеріальними ресурсами в готельному, ресторанному і туристичному бізнесі.
 89. Організація обслуговування гостей у готельних (ресторанних) підприємствах та її вдосконалення.
 90. Організація підготовки та перепідготовки управлінських кадрів для індустрії гостинності та туризму.
 91. Організація пізнавального туризму в найбільших культурних центрах світу - Москва, Санкт-Петербург, Париж, Лондон, Відень, Рим (або за вибором студента).
 92. Організація розробки бізнес-плану» в організаціях соціально-культурного сервісу і туризму.
 93. Організація обліку і контролю в готелях (ресторанах, турфірмах) і шляхи її вдосконалення.
 94. Організація економічного аналізу на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 95. Організація ефективного просування і продажу продукту діяльності підприємств індустрії гостинності.
 96. Основні напрямки розвитку міжнародного туризму: історія, соціально-економічні аспекти.
 97. Основні напрямки розвитку вітчизняного туризму на Україні: історія, соціально-економічні аспекти.
 98. Основні напрямки розширення ринку збуту туристських (готельних) послуг
 99. Особливості та переваги екотуризму
 100. Особливості мисливського туризму (на прикладі конкретної області)
 101. Особливості прийому іноземних туристів (на прикладі конкретної фірми)
 102. Особливості роботи менеджера в туристичній фірмі
 103. Особливості Управління персоналом на малих підприємствах індустрії гостинності та туризму.
 104. Особливості управлінської діяльності в туристичному підприємстві.
 105. Особливості формування туристського ринку ... область
 106. Оцінка впливу в'їзного туризму на соціально-економічний розвиток регіону (на прикладі конкретного територіально розташованого суб'єкта господарювання України).
 107. Оцінка та вдосконалення готельного обслуговування туристів.
 108. Оцінка перспектив розвитку ресторанного бізнесу (на прикладі конкретного міста).
 109. Оцінка перспектив розвитку соціального туризму на Україні.
 110. Оцінка переваг і недоліків маркетингу за допомогою мережі Інтернет.
 111. Оцінка продуктивності праці та шляхи її підвищення на підприємствах індустрії гостинності.
 112. Паломництво і туризм в релігійних цілях.
 113. Перспективи та проблеми розвитку туризму на Україні.
 114. Перспективи розвитку подієвого туризму в Києві
 115. Перспективи розвитку середніх і малих готелів ( на прикладі.....).
 116. Перспективи розвитку туризму для дітей і підлітків
 117. Перспективи розвитку екологічного туризму на Україні.
 118. Планування витрат виробництва підприємств громадського харчування.
 119. Планування собівартості готельних послуг і шляхи його вдосконалення.
 120. Підвищення рентабельності турфірми за рахунок розробки та впровадження нового туру
 121. Позитивні і негативні сторони екстремального туризму
 122. Правове забезпечення соціально-культурного сервісу та туризму: сучасний стан, проблеми та перспективи.
 123. Правові основи захисту інтересів споживачів-туристів.
 124. Правові основи туристського бізнесу. Законодавчі акти України.
 125. Пропозиції щодо розвитку систем бронювання та резервування для турагентства ...
 126. Природна і культурна спадщина, як туристські ресурси.
 127. Причини виникнення конфліктів в туристичному бізнесі та шляхи їх вирішення
 128. Проблеми і можливості розвитку індустрії туризму за допомогою СОТ
 129. Проблеми та перспективи малого підприємництва у сфері туризму: практика та особливості.
 130. Проблеми та перспективи розвитку туризму в малих історичних містах України.
 131. Проблеми та перспективи розвитку туризму на Україні
 132. Проблеми забезпечення безпеки в туристській та готельній діяльності. Роль сертифікації. Режим в'їзду-виїзду.
 133. Проблеми прогнозування розвитку готельного фону (на прикладі...).
 134. Проблеми управління сучасними готельними комплексами (на прикладі...).
 135. Прогнозування розвитку індустрії гостинності та туризму.
 136. Проект створення російського народного туристичного комплексу
 137. Професійні якості працівників сервісних служб (на прикладі...).
 138. Процеси глобалізації у світовій індустрії гостинності та туризму.
 139. Процеси концентрації і централізації капіталу в туристському бізнесі.
 140. Психологічні аспекти при спілкуванні з клієнтами в туристичному бізнесі.
 141. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.
 142. Шляхи підвищення ефективності та якості управлінських рішень у фірмі соціально-культурного сервісу і туризму.
 143. Шляхи підвищення ефективності використання інформаційних технологій на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу і туризму.
 144. Шляхи підвищення ефективності перевезень при організації та реалізації соціально-культурних і туристських послуг (на прикладі певного виду транспорту).
 145. Шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом на підприємстві соціально-культурного сервісу і туризму.
 146. Шляхи вирішення конфліктів в туристської діяльності. Міжнародний досвід.
 147. Шляхи вдосконалення організації діяльності підприємств (організацій) соціально-культурного сервісу і туризму.  
 148. Шляхи вдосконалення застосування інформаційних технологій на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу і туризму.
 149. Шляхи поліпшення системи комунікації в сучасному готелі.
 150. Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму на Україні до 2020 року.
 151. Розвиток готельного оперейтингу в умовах глобалізації: російський і світовий досвід.
 152. Розвиток і розширення додаткових послуг в сфері міжнародного туризму.
 153. Розвиток і функціонування регіонального туризму.
 154. Розвиток індустрії гостинності в (регіоні на вибір) і можливості впровадження досвіду інших країн.
 155. Розвиток малих форм підприємництва в індустрії гостинності: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 156. Розвиток паломницького та релігійного туризму на Україні.
 157. Розвиток франчайзингової форми організації туристичного бізнесу в ТОВ ...
 158. Розважальна складова в туристичному сервісі
 159. Розробка внутрішньофірмових соціальних програм на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 160. Розробка і просування нового туристичного продукту підприємства соціально-культурного сервісу і туризму.
 161. Розробка та вдосконалення плану маркетингу у фірмах соціально-культурного сервісу і туризму.
 162. Розробка і управління інвестиційним проектом з використання різних видів інновацій в умовах діяльності конкретних підприємств соціально-культурного сервісу і туризму.
 163. Розробка та управління інвестиційним проектом з просування туристичних послуг з урахуванням напрямків маркетингу.  
 164. Розробка рекламного продукту підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.
 165. Розробка рекламної програми підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму (дипломний проект).  
 166. Розробка рекламної стратегії підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму (дипломний проект).
 167. Розробка рекомендації щодо посилення конкурентної позиції туристського підприємства
 168. Розробка рекомендацій з формування системи управління взаємовідносинами з клієнтами на підприємствах готельного сервісу.
 169. Розробка рекомендація щодо вдосконалення діяльності турагента (туроператора).
 170. Реклама та інформація в роботі туристського підприємства: види, форми, практична діяльність.
 171. Рекреаційні ресурси України.
 172. Рекреаційний потенціал та перспективи розвитку туризму в... область
 173. Ризик-менеджмент як частина управління комерційною діяльністю підприємства готельного та ресторанного господарства.
 174. РОЛЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (СОТ) У РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
 175. Роль СОТ та інших міжнародних туристських організацій у розвитку туристського бізнесу.
 176. Роль виставок-ярмарок в туризмі, туристські біржі.
 177. Роль і види освіти в туризмі. Стимулювання освіти.
 178. Роль і частка готельного бізнесу в системі туристичного бізнесу.
 179. Роль і значення готельного бізнесу в системі туристичного бізнесу.
 180. Роль кадрів у конкурентоспроможності туристичної фірми
 181. Роль корпоративної культури в успішності туристичної фірми
 182. Роль організаційної культури в діяльності працівників сфери обслуговування (на прикладі підприємств розміщення).
 183. Роль окремих видів транспорту в перевезенні туристів на різних напрямках: моделювання, аналіз, пропозиції.
 184. Роль побудови стратегії в управлінні туристичною компанією.
 185. Роль реклами і PR-компаній в туристичному бізнесі
 186. Роль спортивно-масових заходів у системі туристичного обслуговування.
 187. Роль телебачення в сфері організації дозвілля.
 188. Роль туризму в економіці держави і регіонів.
 189. Роль людських ресурсів у розвитку індустрії гостинності (на прикладі готельних підприємств).
 190. Ринок гірськолижного туризму.
 191. Ринок конгрес-турів.
 192. Ринок морських і річкових круїзів.
 193. Ринок туристських послуг в регіоні ...
 194. Санаторії та пансіонати - роль наукових досліджень у вдосконаленні соціально-культурного обслуговування населення (практичні аспекти).
 195. Сегментування ринку, позиціонування і брендинг послуг гостинності (турпослуг).
 196. Сезонність і згладжування сезонних коливань в туристському і готельному бізнесі.
 197. Сертифікація та Ліцензування в туризмі
 198. Сертифікація туристських і готельних послуг.
 199. Сертифікація, її роль у підвищенні якості соціально-культурних і туристичних послуг та їх розвитку на міжнародному, регіональному та національному рівнях - на прикладі регіонів Росії.
 200. Мережеві структури в організаціях соціально-культурного сервісу і туризму.
 201. Система ціноутворення в туризмі і податки (додана вартість).
 202. Системи забезпечення безпеки в індустрії гостинності та туризму та їх ефективність.
 203. Подієвий туризм.
 204. Удосконалення маркетингової діяльності готельного підприємства.
 205. Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.
 206. Вдосконалення обслуговування споживачів як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.
 207. Удосконалення організації та технологій надання послуг харчування підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 208. Удосконалення організації та технологій надання послуг засобів розміщення підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 209. Удосконалення організації та технологій надання екскурсійних послуг підприємства (організації) соціально-культурного сервісу та туризму.
 210. Удосконалення організації комплексних перевезень на підприємстві соціально-культурного сервісу і туризму.
 211. Удосконалення організації служби харчування в готелях.
 212. Вдосконалення рекламної діяльності підприємства (організації) та її вплив на формування споживчого попиту.  
 213. Вдосконалення системи бронювання послуг з метою підвищення ефективності діяльності підприємства соціально-культурного сервісу і туризму.
 214. Вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.  
 215. Вдосконалення системи розваг і відпочинку на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 216. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві соціально-культурного сервісу та туризму
 217. Удосконалення соціально-психологічного клімату на підприємстві соціально-культурного сервісу і туризму.
 218. Удосконалення страхування турпослуг з метою підвищення їх безпеки.
 219. Удосконалення управління в організації обслуговування в готелях.
 220. Удосконалення фінансового обслуговування споживачів з метою підвищення якості турпослуг.
 221. Сучасні технології в готельному сервісі.
 222. Сучасні форми екстремального туризму: досвід і перспективи
 223. Створення та управління туристською фірмою.
 224. Створення та функціонування маркетингової служби на підприємстві соціально-культурного сервісу та туризму.
 225. Соціальна орієнтація сучасного менеджера (на прикладі туристично-готельних комплексів).
 226. Соціально-психологічні аспекти управління в індустрії гостинності.
 227. Соціально-психологічний портрет російського споживача готельних послуг (на прикладі...).
 228. Соціально-економічні та психологічні фактори адаптації менеджерів до нових умов господарювання.
 229. Соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняного (або зарубіжного) туризму.
 230. Соціальний туризм. Відпускні чеки.
 231. Специфіка потреб людини на різних етапах життєвого циклу (на прикладі...).
 232. Порівняльна характеристика перспектив розвитку внутрішнього та міжнародного туризму (на прикладі конкретного міста).
 233. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
 234. Порівняльний аналіз факторів ефективності різних типів готельних підприємств.
 235. Середземноморський регіон туризму.
 236. Стандарти туристського обслуговування, класифікатори та правила.
 237. Статистика відвідувань Індії ... роки
 238. Стратегічне планування в контексті організаційного розвитку підприємств соціально-культурного сервісу і туризму.
 239. Стратегічне управління підприємством (на прикладі готелю, ресторану, турфірми).
 240. Страхування у сфері соціально-культурного сервісу і туризму.
 241. Тенденції розвитку ринку готельних послуг на прикладі України та зарубіжних країн).
 242. Територіальні аспекти туристського ринку.
 243. Транспортне забезпечення туризму: досвід, проблеми, перспективи.
 244. Транспортні послуги в туризмі. Системи їх класифікації.
 245. Туризм і платіжний баланс за статтею «Поїздки».
 246. Туристичні зони та центри Китаю
 247. Туристські формальності: паспорта, візи, медичні формальності, валютні формальності, митниця.
 248. Туристський потенціал Києва.
 249. Туристично-рекреаційний потенціал ... район
 250. Управління інноваціями на підприємствах соціально-культурного сервісу і туризму.
 251. Управління матеріально-технічною базою на підприємствах індустрії гостинності та туризму.
 252. Управління міжнародними та національними готельними ланцюгами та об'єднаннями.
 253. Управління персоналом в туризме. Посадові обов'язки працівників. Кодифікатори України та ЄС.
 254. Управління службою безпеки на готельному підприємстві.
 255. Управління сучасними комп'ютерними технологіями в готельному сервісі.
 256. Управління попитом в туризмі.
 257. Управління трудовою мотивацією працівників готелю.
 258. Управління господарсько-фінансовою діяльністю на підприємстві (на прикладі готелю, ресторану, турфірми).
 259. Управлінням якістю готельних послуг.
 260. Рівень комфорту як комплексний критерій систем класифікацій готелів на прикладі підприємств розміщення регіону: досвід, практика, рекомендації.
 261. Послуги харчування в туризмі. Їх класифікація. Міжнародний досвід.
 262. Фактори сталого розвитку туризму.
 263. Фінансова безпека в організаціях соціально-культурного сервісу і туризму.
 264. Фінансовий менеджмент як підсистема управління підприємством соціально-культурного сервісу і туризму.
 265. Фінансовий план готелю і методика його розробки.
 266. Формування і розвиток ринку рекреаційних і туристських послуг України.
 267. Формування і розвиток стратегічних альянсів в індустрії гостинності.
 268. Формування конкурентних переваг об'єктів на основі їх цінності в соціально-культурному сервісі і туризмі на прикладі підприємств розміщення.
 269. Формування системи безпеки послуг на підприємствах (організаціях) соціально-культурного сервісу і туризму.  
 270. Формування системи мотивації споживчого попиту підприємства (організації) соціально-культурного сервісу і туризму.  
 271. Формування фірмового стилю готелів.
 272. Функціонування та розвиток лікувально-оздоровчого туризму на Україні.
 273. Ціноутворення в готельному господарстві.
 274. Екологічний менеджмент в туризмі.
 275. Екологічний туризм у регіоні ...
 276. Економіка та організація діяльності малих підприємств індустрії гостинності.
 277. Економіко-математичні методи планування діяльності підприємств індустрії гостинності та туризму.
 278. Екскурсоведення. Методи розробки і технологія проведення екскурсій.
 279. Етапи формування туристичного продукту. Туристські путівки і ваучери.
 280. Етнокультурний аспект у сфері туризму.
 281. Ефективність використання матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів в готельному (ресторанному або туристському) підприємстві.
 282. Ефективність реклами в готельному бізнесі.

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт по туризму на сайті в переліку готових робіт.

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з туризму на замовлення.

Справимся с любой темой!