Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних по страхуванню

В процесі написання дипломної роботи по страхуванню студент повинен продемонструвати глибокі теоретичні знання з обраної теми дослідження, знайомство з процесом розвитку вітчизняного страхового ринку і з досвідом функціонування провідних зарубіжних страхових фірм, а також з практичною роботою конкретної страхової компанії. При цьому випускнику необхідно показати уміння творчо застосовувати отримані знання в практичній роботі, аналізувати і узагальнювати зібраний практичний матеріал, використовувати результати вітчизняного та зарубіжного досвіду, а також власні висновки для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення будь-яких аспектів діяльності страхових компаній.

Приблизний список тим дипломних робіт зі страхування:
 1. Автокредитування
 2. Агентство зі страхування вкладів і його роль у банківській системі України
 3. Адаптаційні технології підтримки прийняття рішень в страхових компаніях
 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності ...
 5. Аналіз ефективності страхової компанії на прикладі ...
 6. Види страхування життя в Україні
 7. Державне регулювання ринку страхових послуг
 8. Державне регулювання страхової діяльності
 9. Державний нагляд за страховою діяльністю страховиків
 10. Добровільне медичне страхування
 11. Іпотечне страхування на Україні
 12. Іпотечне страхування як механізм розвитку іпотечного кредитування
 13. Математичне моделювання зростання прибутковості страхової компанії
 14. Медичне страхування на Україні
 15. Медичне страхування України: Зміст, форми, напрями розвитку
 16. Менеджмент в страховій компанії
 17. Обов'язкове та добровільне страхування в системі майнових інтересів
 18. Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності
 19. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів на Україні
 20. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: проблеми та шляхи вирішення
 21. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності як один з видів страхових послуг на ринку України та перспективи його розвитку
 22. Оптимізація бізнес-процесів у філії страхової компанії для досягнення прибуткового зростання
 23. Досвід та перспективи медичного страхування на Україні
 24. Організація та вдосконалення майнового страхування (на прикладі ...)
 25. Організація роботи страхового агентства в сучасних умовах на Україні
 26. ОСАГО - як фінансові гарантії автовласникам
 27. Особливості страхування об'єктів малого та середнього бізнесу
 28. Відповідальність за заподіяння шкоди автотранспортним засобом як джерелом підвищеної небезпеки
 29. Оцінка фінансових (економічних) претуплений у сфері страхування
 30. Перестрахування в страховій справі
 31. Показники фінансової стійкості страхової компанії в умовах фінансової кризи
 32. Порядок формування та розміщення страхових резервів
 33. Правові основи страхового нагляду на Україні
 34. Прибуток як основний фактор фінансової діяльності страхової організації ...
 35. Проблеми бюджетного та позабюджетного фінансування закладу охорони здоров'я
 36. Проблеми та перспективи розвитку особистого страхування на Україні (на прикладі Страхового ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ...)
 37. Проблеми страхування іпотечного кредитування
 38. Проблеми формування єдиного страхового простору світу і роль Китаю і Японії в цьому процесі
 39. Просування комбінованих фінансово-страхових продуктів на російському споживчому ринку
 40. Проект заходів щодо підвищення конкурентоспроможності послуг страхової організації
 41. Шляхи оптимізації надходження сум страхових внесків (премій) за видами страхування на прикладі ...
 42. Розвиток посередницької діяльності на сучасному російському страховому ринку (діяльність страхових брокерів)
 43. Розвиток страхування у сфері туризму
 44. Роль страхової медичної організації в обов'язковому медичному страхуванні громадян
 45. Російський досвід страхування вкладів фізичних осіб
 46. Ринок перестрахування України та його інтеграція у світову систему перестрахування
 47. Система соціального страхування та забезпечення на Україні: особливості розвитку та шляхи реформування
 48. Система врегулювання збитків при настанні страхового випадку
 49. Соціальні аспекти медичного страхування на Україні
 50. Страхування автотранспортних засобів на Україні, куплених в кредит
 51. Страхування автотранспортних засобів на Україні, куплених в кредит на прикладі компанії ...
 52. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
 53. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 54. Страхування вантажоперевезень - одна з підгалузей транспортного страхування
 55. Страхування життя на Україні: проблеми та перспективи розвитку
 56. Страхування життя та шляхи його вдосконалення
 57. Страхування життя як доповнення до системи соціального страхування
 58. Страхування життя як один з механізмів забезпечення добробуту суспільства
 59. Страхування майна автотранспортної компанії
 60. Страхування майна від вогню
 61. Страхування майна фізичних осіб в компанії ...
 62. Страхування майна юридичних осіб (на прикладі страхової компанії ...)
 63. Страхування як інструмент управління ризиками підприємства
 64. Страхування як інструмент управління ризиком в паливно-енергетичному комплексі
 65. Страхування кредитних продуктів
 66. Страхування на транспорті
 67. Страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
 68. Страхування підприємницьких ризиків
 69. Страхування професійної відповідальності
 70. Страхування засобів автотранспорту на Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
 71. Страхування фінансових і підприємницьких ризиків
 72. Страхове шахрайство: правова оцінка, практика виявлення та методи захід
 73. Страховий ринок і його розвиток на Україні
 74. Страховий ринок України на сучасному етапі
 75. Управління продажами в страховій компанії
 76. Управління страхуванням ризиків промислового підприємства
 77. Облік доходів і витрат страхової компанії ...: проблеми та перспективи розвитку
 78. Фінансова стійкість страхової компанії (на прикладі ...)
 79. Фінансові основи медичного страхування
 80. Екологічне страхування

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт зі страхування на сайті в переліку готових робіт.

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи зі страхування на замовлення.

Справимся с любой темой!