Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних зі статистики

Дипломна робота за статистикою виконується у відповідності з навчальним планом і має на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань у сфері застосування статистичних методів до аналізу економіки та діяльності підприємств, фірм, фінансових і державних установ, виявлення вміння застосовувати отримані знання при вирішенні конкретних економічних, наукових і виробничих завдань; розвиток навичок ведення самостійної роботи і застосування методик дослідження при вирішенні розробляються в випускній роботі проблем і питань.

Дипломна робота за статистикою повинна являти собою закінчену розробку актуальної економічної проблеми і обов'язково включати в себе як теоретичну частину, в якій показується знання теоретичних засад щодо розроблюваної проблеми, так і практичну частину, в якій показується вміння використовувати методи раніше вивчених навчальних дисциплін для вирішення поставлених у роботі завдань.

Тема дипломної робота зі статистики має на увазі під собою не просто висвітлення обраної проблеми з теоретичної точки зору, а й розрахунки, аналітику і аналіз динних для висвітлення обраної проблематики.

Приблизний список тим дипломних робіт зі статистики:
Мікроекономічна статистика
 1. Методологія оцінки та аналіз витрат на робочу силу.
 2. Статистична оцінка виробничого потенціалу та ефективності його використання
 3. Статистичні методи дослідження якості продукції
 4. Статистичні методи дослідження виробничих процесів
 5. Статистичні методи оцінки ризиків на основі теорії прийняття рішень.
 6. Статистичні методи прогнозування діяльності фірми ...
 7. Статистичний аналіз і прогнозування продуктивності праці.
 8. Статистичний аналіз та прогнозування рівня продуктивності праці та його оплати.
 9. Статистичний аналіз витрат і собівартості продукції на підприємстві
 10. Статистичний аналіз використання робочої сили і робочого часу.
 11. Статистичний аналіз соціальної ефективності управління персоналом організації
 12. Статистичний аналіз ефективності використання матеріальних оборотних фондів.
 13. Статистичний аналіз ефективності використання обладнання на підприємстві.
 14. Статистичне вивчення відтворення основних фондів.
 15. Статистичне вивчення діяльності малих підприємств.
 16. Статистичне вивчення ефективності діяльності підприємств різних форм власності.
Макроекономічна статистика
 1. "Статистико-економічний аналіз собівартості молока на прикладі господарств ... район
 2. Вибіркові обстеження бюджетів домашніх господарств.
 3. Динаміка дитячої смертності в М. Київ
 4. Вивчення статистичних методів вивчення ринку житла в М. Київ
 5. Дослідження курсів :американського долара і приватизаційного чека
 6. Кореляційно-регресійний аналіз залежності заробітної плати від продуктивності праці та обсягу реалізації продукції
 7. Методи прогнозування продуктивності молочного скотарства
 8. Моделювання випадкових величин. Розподіл Вейбулла
 9. Особливості економіко-статистичного аналізу трудових ресурсів
 10. Оцінка якості тестових завдань на основі статистичних методів аналізу даних і методів IRT
 11. Проведення аналізу використання трудових ресурсів та фонду заробітної плати ...
 12. Статистичні методи аналізу доходів населення.
 13. Статистичні методи аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону.
 14. Статистичний аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
 15. Статистичний аналіз домашніх господарств.
 16. Статистичний аналіз і прогнозування диференціації доходів населення.
 17. Статистичний аналіз інвестиційної діяльності.
 18. Статистичний аналіз інвестиційної привабливості регіону.
 19. Статистичний аналіз інноваційного розвитку регіону
 20. Статистичний аналіз малозабезпеченого населення.
 21. Статистичний аналіз міжрегіональних економічних відносин.
 22. Статистичний аналіз споживчих витрат домашніх господарств.
 23. Статистичний аналіз продовольчої безпеки регіону
 24. Статистичний аналіз розвитку соціальної сфери.
 25. Статистичний аналіз витрат населення.
 26. Статистичний аналіз ситуації на ринку праці.
 27. Статистичний аналіз стану аграрно-промислового комплексу.
 28. Статистичний аналіз соціально-економічного становища окремих груп населення.
 29. Статистичний аналіз спеціалізації та концентрації сільськогосподарського виробництва (на прикладі району, зони, регіону).
 30. Статистичний аналіз рівня і масштабів бідності населення.
 31. Статистичний аналіз фінансового стану підприємства ...
 32. Статистичний аналіз людського капіталу регіону
 33. Статистичний аналіз економічної безпеки регіону
 34. Статистичний регістр підприємств
 35. Статистичне вивчення зайнятості населення.
 36. Статистичне вивчення рівня життя населення.
 37. Статистичне дослідження впливу інфляції на розвиток економіки регіону.
 38. Статистичне дослідження підприємництва.
 39. Типізація в міжрегіональних порівняннях соціально - економічного розвитку.
 40. Формування та аналіз системи показників регіональної статистики.
 41. Економіко-статистичний аналіз зовнішньої торгівлі.
 42. Економіко-статистичний аналіз чисельності, статевої структури і руху населення ... область
 43. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ...

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт зі статистики на сайті в переліку готових робіт.

За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи зі статистики на замовлення.

Справимся с любой темой!