Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних по рекламі

Дипломна робота з реклами та зв'язків з громадськістю повинна бути спрямована на вивчення рекламної діяльності того чи іншого підприємства (установи, організації).

При виборі теми дипломної роботи з реклами та зв'язків з громадськістю необхідно враховувати, що у випускній кваліфікаційній роботі потрібно:
 • застосовувати теоретичні положення гуманітарних, соціально-економічних, природничих, загально-професійних і спеціальних дисциплін;
 • виходити з реальної сучасної практики в області реклами і зв'язків з громадськістю;
 • використовувати сучасні методи статистичного, соціологічного, економічного, логічного, психологічного та правового аналізу діяльності, мультимедійні можливості;
 • користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, обробки і систематизації інформації, роботи з науковою літературою та нормативно-правовими актами;
 • використовувати передові дослідження вітчизняної та зарубіжної науки.

Працюючи над дипломною роботою з реклами та зв'язків з громадськістю, студент повинен показати, що володіє достатніми знаннями, які дозволяють йому розробляти нові, більш досконалі і прогресивні технологічні процеси виготовлення рекламних продуктів.

Приблизний список тим дипломних з реклами та зв'язків з громадськістю:
 1. Product Placement як вид маркетингових комунікацій
 2. Актуальні питання підвищення ефективності медіапланування для _____________ (бренда, підприємства)
 3. Актуальні питання проведення соціальної реклами на Україні
 4. Актуальні питання ефективного використання зарубіжного досвіду організації рекламної діяльності
 5. Бюджет витрат на рекламні заходи і ефективність від їх проведення(на прикладі підприємства, організації, фірми, банку);
 6. Взаємодія рекламодавця і рекламного агентства при формуванні комплексу просування
 7. Вплив сучасних технологій на розвиток міжнародного ринку телебачення і реклами
 8. Вибір засобів реклами в мережі Інтернет і оцінка їх ефективності для ... підприємства(на прикладі підприємства);
 9. Довгострокове стимулювання збуту як інструмент підвищення лояльності споживачів послуг
 10. Інтеграція рекламних і PR-технологій при просуванні торгової марки.
 11. Інтернет як носій іміджевої реклами
 12. Використання міфотехнологій при формуванні іміджу політичних партій
 13. Комплекс маркетингових комунікацій в системі просування бренду
 14. Медіапланування в зовнішній рекламі та адаптація зарубіжного досвіду медіапоказників
 15. Методи організації та ефективність персональних (особистих» продажів)
 16. Моделювання бренд-іміджу та репутаційної складової Міжнародної або української компанії (на прикладі організації, фірми).
 17. Моделювання сприйняття споживачів при розробці рекламного повідомлення
 18. Національно-культурна специфіка рекламного повідомлення
 19. Національні особливості сприйняття реклами
 20. Нові рекламні носії та можливості їх використання
 21. Обґрунтування та вибір рекламної політики підприємства
 22. Обґрунтування необхідності створення відділу реклами та його організація на підприємстві
 23. Обґрунтування, вибір форм і методів стимулювання продажів (збуту).
 24. Оптимізація показників медіапланування в рекламній кампанії
 25. Організація взаємодії підприємства та рекламного агентства
 26. Організація виставкової діяльності та оцінка її ефективності
 27. Організація та аналіз форм просування продукції за допомогою Інтернет.
 28. Основні проблеми та тенденції рекламного ринку України
 29. Особливості комунікативних технологій у діяльності органів державної влади
 30. Особливості маркетингових досліджень в рекламі
 31. Особливості маркетингових комунікацій на ринку B-to-B.
 32. Особливості просування різних компаній (на вибір) на ринку
 33. Особливості просування послуг компанії в мережі Інтернет
 34. Особливості рекламної діяльності на міжнародному ринку
 35. Особливості рекламної діяльності на ринку ... послуг та її вдосконалення(на прикладі підприємства);
 36. Особливості реклами товарів і послуг для молодіжної аудиторії
 37. Особливості реклами товарів і послуг для літніх людей
 38. Особливості формування та PR-супроводу іміджу виконавця в шоу-бізнесі
 39. Особливості емоційного впливу реклами на поведінку покупців
 40. Оцінка економічної та комунікативної ефективності реклами
 41. Перспективи розвитку українського ринку реклами
 42. Друковане видання (Назва газети, журналу) з реклами про ... і його місце на ринку рекламних послуг (на прикладі видання);
 43. Планування (організація) рекламної кампанії в місцях продажу
 44. Підвищення ефективності взаємодій рекламного агентства і його клієнтів на прикладі _____________ (назва)
 45. Підвищення ефективності рекламної кампанії за рахунок поліпшення вербальних, візуальних засобів впливу в рекламних повідомленнях (на прикладі).
 46. Підтримка та корекція іміджу політичного суб'єкта в мас-медіа
 47. Політична реклама та її використання в політичних технологіях (на конкретному прикладі);
 48. Пріоритетні засоби поширення реклами при розробці плану рекламної кампанії в умовах обмеженого бюджету
 49. Проблеми адаптації міжнародної реклами на українському ринку
 50. Проблеми та складнощі розробки плану рекламної кампанії (на прикладі конкретного товару чи організації)
 51. Проблеми креативу в плануванні рекламних кампаній, рекламними агентствами
 52. Проведення маркетингових досліджень для вдосконалення рекламної діяльності компанії (на прикладі підприємства, організації);
 53. Програмна виборча кампанія як засіб ефективної взаємодії кандидата та електорату
 54. Проект заходів та оцінка ефективності з просування нового товару (послуги) підприємства (на прикладі підприємства);
 55. Проект заходів та оцінка ефективності вдосконалення виставкової діяльності підприємства (на прикладі організації, фірми);
 56. Шляхи вдосконалення діяльності підприємства, що працює на ринку друкованих рекламних видань (на прикладі конкретного видання, підприємства);
 57. Розвиток концепції медіапланування на Україні в сучасних умовах
 58. Розвиток українського рекламного ринку
 59. Розробка (планування) PR-кампанії
 60. Розробка та інтеграція ATL - і BTL - комунікацій торгової марки.
 61. Розробка та проведення рекламної кампанії в Інтернет для ____________ (бренда, підприємства)
 62. Розробка і реалізація комплексної програми по зв'язках з громадськість для _________ (бренда, підприємства)
 63. Розробка та економічна ефективність медіа-плану організації (на конкретному прикладі);
 64. Розробка креативної рекламної стратегії торгової марки (на прикладі)
 65. Розробка нових брендів та їх впровадження на високо конкурентному ринку.
 66. Розробка програм лояльності.
 67. Розробка програм партнерських відносин.
 68. Розробка програм просування.
 69. Розробка програми лояльності (на прикладі)
 70. Розробка програми просування для _______________ (бренду, підприємства)
 71. Розробка рекламної компанії нового журналу та оцінка її ефективності (на прикладі);
 72. Розробка стратегії просування нового товару
 73. Ребрендинг в рекламній політиці підприємства (на прикладі організації, фірми, банку);
 74. Реклама в інтегрованих маркетингових комунікаціях
 75. Реклама як фактор формування соціальних установок
 76. Роль корпоративних комунікацій у процесі формування корпоративної ідентичності
 77. Роль лідера думки у формуванні внутрішніх комунікацій в організації
 78. Роль реклами у підвищенні ефективності комунікативної політики підприємства
 79. Роль реклами у створенні торгових марок (брендів)
 80. Український і зарубіжний досвід просування бренду лідируючих компаній на ринку виробництва ...
 81. Ринок зовнішньої реклами перспективи його розвитку (на прикладі регіону, міста);
 82. Ринок рекламних друкованих видань та перспективи його розвитку (на прикладі регіону, міста);
 83. Удосконалення виставкової діяльності в рамках рекламної активності ___________ (бренду, підприємства)
 84. Удосконалення діяльності відділу реклами на підприємстві (організації, банку, фірми);
 85. Удосконалення організації рекламної кампанії на основі пошукових систем в Інтернеті(на прикладі підприємства);
 86. Удосконалення рекламного менеджменту на ... підприємстві(на прикладі підприємства);
 87. Удосконалення рекламної діяльності з просування бренду ... (на прикладі);
 88. Вдосконалення рекламної стратегії фірми на ринку нерухомості(на прикладі підприємства, організації);
 89. Удосконалення рекламної стратегії фірми на ринку виробництва ... (на прикладі підприємства, організації);
 90. Удосконалення управління рекламним бізнесом в агентствах, консалтингових компаніях (на конкретному прикладі);
 91. Удосконалення форм і методів державного регулювання та саморегулювання російського ринку реклами
 92. Удосконалення елементів мерчандайзингу виробника
 93. Удосконалення елементів фірмового стилю (на прикладі)
 94. Сучасний стан ринку внутрішньої реклами перспективи його розвитку;
 95. Сучасні методи оцінки ефективності реклами
 96. Сучасні підходи формування корпоративної культури в різних галузях (на вибір)
 97. Сучасні тенденції в розвитку міжнародного рекламного ринку (на прикладі)
 98. Супровід і просування інтернет-представництва комерційної організації
 99. Соціальна відповідальність як основа формування позитивної репутації комерційної організації
 100. Соціо культурні особливості поведінки споживачів послуг як ключовий фактор формування іміджевої стратегії організації
 101. Специфіка здійснення рекламної діяльності для сектора B2B
 102. Специфіка позиціонування та просування регіональних (або національних) телекомпаній
 103. Специфіка розробки плану рекламної компанії для рекламного агентства
 104. Специфіка соціальної реклами, розробка та проведення соціальної кампанії рекламними засобами;
 105. Специфіка управління діловою репутацією бізнес-організації в сучасних умовах
 106. Стратегія взаємодії з органами державного управління як елемент комунікаційної політики __________ (підприємства).
 107. Стратегія і тактика формування УТП у політичній рекламі
 108. Стратегія створення власного рекламного агентства для _____________ (бренда, підприємства)
 109. Творча стратегія як основа рекламної компанії
 110. Телебачення і аудиторія: форми комунікативної взаємодії
 111. Зміцнення конкурентоспроможності організації засобами PR
 112. Управління (вдосконалення) діяльністю рекламного агентства _____________ (назва)
 113. Управління зв'язками з інвесторами та їх вплив на ефективність комунікаційної політики _________ (бренда, підприємства)
 114. Фірмовий стиль як засіб ідентифікації в ситуації конкурентного протистояння
 115. Формування бренду виробника (роздрібного торговця)
 116. Формування та реалізація комунікаційної політики для __________________ (бренду, підприємства)
 117. Формування іміджу компанії PR-засобами (на прикладі підприємства, фірми);
 118. Формування сталого позитивного образу політичної влади
 119. Етнічні стереотипи в політичній комунікації

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з реклами та зв'язків з громадськістю на сайті в переліку готових робіт.

За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з реклами та зв'язків з громадськістю на замовлення.

Справимся с любой темой!