Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з програмування

Дипломна робота з програмування-одна з найскладніших студентських дипломних робіт.

В процесі написання дипломної роботи з програмування студент демонструє вміння підбирати й вивчати літературу, систематизувати знання, робити узагальнення та виявляти можливі проблеми, описувати та обґрунтовувати конкретний підхід до вирішення поставленої проблеми.

Як правило, більшість тим дипломних робіт з програмування припускають написання роботи в рамках будь-якої організації. Така робота, безсумнівно, буде актуальною для вирішення проблем конкретної організації і тягне підвищення ефективності її діяльності.

В рамках дипломної роботи з програмування, як правило, студенти виконують одну з наступних робіт:
 • автоматизацію проблемного бізнес-процесу;
 • розробку сайту компанії;
 • розробку статистико-аналітичної інформаційної системи;
 • реалізацію заходів щодо захисту інформації та ін.
Сама ж тема дипломної роботи повинна включати в себе наступне:
 • процес (розробка, впровадження, створення),
 • предмет (метод, технологія, система),
 • об'єкт дослідження (підприємство, організація, об'єднання)
 • програма або середовище, на основі яких створений продукт.
Якщо сформулювати тему не вдалося, то можна подивитися приклади дипломних робіт з програмування на сайті, в переліку готових робіт.

Приблизний список тим дипломних робіт з програмування:

 1. Автоматизація процесу створення вихідної документації для ...
 2. Автоматизована система оперативно-диспетчерського управління (АСОДУ)...
 3. Автоматизовані інформаційні системи управління
 4. Адекватність і об'єктивність моделювання інформаційної системи управління
 5. Аналіз стану випадкових часових рядів;
 6. Види мов програмування;
 7. Значення вибору мови, платформи і технології програмування;
 8. Значення псевдокодового програмування;
 9. Вивчення і реалізація в програмному продукті рішення систем нелінійних рівнянь за допомогою методу Ньютона і Якобі
 10. Інтерфейс у взаємодії з іншими системами програмування;
 11. Комп'ютерна модель робота
 12. Критерії мобільності систем програмування;
 13. Матрична коригування невласних задач лінійного програмування;
 14. Моделі обчислень програмних мов;
 15. Моніторинговий алгоритм стану мережі передачі даних
 16. Монтажі як об'єкт опису мовної семантики;
 17. Обґрунтування розробки та розробка проекту автоматизації складського обліку
 18. Основоположні принципи створення системи паралельного програмування;
 19. Основоположні цілі і завдання лінійного програмування;
 20. Особливості математичного та програмного забезпечення систем управління;
 21. Особливості багатомовного програмування;
 22. Особливості роботи засобів інформаційної безпеки;
 23. Оцінка якості зв'язку на підставі прийняття інформаційних сигналів;
 24. Оцінка надійності системи із загальною резервацією елементів;
 25. Оцінка різних концепцій програмування для лінгвістичного моделювання;
 26. Постачальники інформаційних ресурсів;
 27. Потокові мови програмування;
 28. Практичне використання генетичного програмування;
 29. Призначення адаптивного матричного мультиплікатора
 30. Призначення імітаційного моделювання;
 31. Проблеми сучасного програмування;
 32. Програмування системи управління робота;
 33. Програмна реалізація алгоритму перегляду і збереження ресурсів файлу
 34. Програмні схеми необхідні для діалогового програмування;
 35. Програмний комплекс багатокритеріальної оптимізації систем на основі мультихромосомных моделей і генетичних алгоритмів
 36. Програмний продукт, що досліджує фінансовий стан організації ...
 37. Проектування і розробка автоматизованого робочого місця ...
 38. Проектування підсистеми калькуляції собівартості
 39. Розробка web-сайту ...
 40. Розробка автоматизованої системи управління проектами для малих підприємств
 41. Розробка інтернет - магазину ...
 42. Розробка інформаційно-аналітичної системи для дослідження ...
 43. Розробка клієнт-серверної аналітичної розподіленої інформаційної системи управління робочим часом
 44. Розробка програмного забезпечення підтримки процесів закупівлі та обліку зберігання товарів на складі
 45. Розробка програмного продукту, що дозволяє автоматизувати процес складання навчального розкладу в...
 46. Розробка програми для автоматизації обліку та попередніх замовлень на підприємствах різних сфер діяльності
 47. Розробка електронних навчальних програм
 48. Роль прикладного програмування;
 49. Сервіс для моделей оптимізації на основі рекурентних алгоритмів
 50. Система білінгу Електронної Пошти в ОС Linux, на основі логів поштового сервісу Qmail
 51. Система контролю і управління доступом співробітників в приміщення компанії ...
 52. Система збору та моніторингу інформації з віддалених інформаційних ресурсів
 53. Системні вимоги до мов програмування;
 54. Створення додатків в середовищі програмування ...
 55. Створення файлового менеджера засобами середовища програмування ...
 56. Склад і структура системи інформаційного забезпечення;
 57. Структура потокового програмування;
 58. Сутність і особливості алгоритму роботи блоку введення і обробки даних
 59. Теорія мов програмування;
 60. Традиційні сучасні засоби програмування;
 61. Характеристика біматричних ігор;
 62. Характерні особливості моделювання систем передачі інформації особливої важливості;
 63. Характерні особливості функціонування кластерних систем;
 64. Електронний підручник по ...
 65. Мова високого рівня програмування ...

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з програмування на замовлення.

Справимся с любой темой!