Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з проектування інформаційних систем

Дипломна робота з проектування інформаційних систем являє собою закінчену науково-дослідну, проектну або технологічну розробку. Об'єктом дипломної роботи з ПІС є інформаційні системи і технології, і мережі; способи і методи проектування, виготовлення, налагодження та експлуатації програмних засобів ВТ, застосовуються в різних областях.

Тема дипломної роботи з проектування інформаційних систем завжди орієнтована на проектування і розробку засобів системного або прикладного програмного забезпечення ЕОМ, систем і мереж. Орієнтовна тематика дипломних робіт може бути наступною:розробка драйверів для різного типу пристроїв; розробка програмного забезпечення для ЕОМ та комп'ютерних мереж; розробка проблемно-орієнтованих програмних систем для інтелектуальних терміналів; розробка інформаційно-пошукових систем; розробка прикладного програмного забезпечення АРМ; розробка прикладних програмних систем з використанням баз даних. Проектно-конструкторська частина повинна відображати основні етапи виконання роботи: огляд літератури, аналіз та вибір прототипу виробу (якщо прототипи відсутні, то дається опис предметної області); розробка технічного завдання; ескізне проектування; технічне проектування; робоче проектування.

Як правило, назва теми дипломної роботи з проектування інформаційних систем має складатися з двох частин: у першій частині вказується суть дипломного проекту, а у другому – об'єкт.

Приблизний список тим дипломних робіт з проектування інформаційних систем:
 1. Автоматизація комплексу завдань ...
 2. Автоматизація роботи ресторану
 3. Автоматизація обліку ...
 4. Автоматизація формування звітних документів підприємства
 5. Автоматизована інформаційна система ...
 6. Автоматизоване робоче місце бухгалтера на прикладі ...
 7. Аналіз, оцінка та вибір систем електронного документообігу
 8. База даних станції техобслуговування ...
 9. Інформатизація АТ ...
 10. Інформаційна система. ..
 11. Дослідження помилки квантування при малому рівні сигналу ІС.
 12. Моделі даних, підтримувані СУБД. Концепція та розробка розподілених СУБД
 13. Нові технології хмарних обчислень і віртуалізації в навчальному процесі на основі «віртуальні машини" ...
 14. Організація оптичного зв'язку із застосуванням інформаційної технології.
 15. Побудова моделі бізнес-процесів готелю в середовищі All Fusion
 16. Програмне забезпечення підсистеми оцінки кредитоспроможності позичальника при оформленні споживчих кредитів
 17. Проектування автоматизованої інформаційної системи в готельному бізнесі
 18. Проектування і створення web-сайту державного освітнього закладу
 19. Проектування і створення автоматизованої інформаційної системи ...
 20. Проектування інформаційно - обчислювальної мережі віртуальної школи
 21. Проектування інформаційної системи ...
 22. Проектування інформаційної системи з використанням мови UML
 23. Проектування системи підтримки прийняття рішень
 24. Проектування електронного підручника із застосування програмних продуктів, що використовуються при підготовці студента спеціальності ...
 25. Проектування автоматизованої інформаційної системи «Ресторанний бізнес – розробка модуля Кейтеринг»
 26. Проектування інформаційної системи «Бібліотека»
 27. Проектування ІС «Банк – модуль Кредитний калькулятор»
 28. Розробка інформаційної системи ...
 29. Розробка підсистеми ІС ...
 30. Розробка автоматизованої інформаційної системи ...
 31. Розробка АРМ...
 32. Розробка бази даних інформаційної системи ...
 33. Розробка веб-представництва ...
 34. Розробка геоінформаційного порталу у вигляді веб-сайту
 35. Розробка захищених Web-орієнтованих рішень на прикладі інтернет-спільноти
 36. Розробка інтернет магазину ...
 37. Розробка інформаційного та програмного забезпечення електронного підручника ...
 38. Розробка інформаційного порталу ...
 39. Розробка інформаційної системи ...
 40. Розробка підсистеми ІС в об'єктах зв'язку
 41. Розробка сайту ...
 42. Розробка сайту для підприємства ... із застосуванням JavaScript
 43. Розробка системи управління контролю та управління доступом (СКУД) в...
 44. Розробка електронного підручника ...
 45. РМ майстра СМР структурного підрозділу ...
 46. Створення та використання корпоративних інтранет-порталів
 47. Створення інформаційної системи для організації ...

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з проектування інформаційних систем на сайті в переліку готових робіт.

За будь-якою з вищенаведених тем, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з проектування інформаційних систем на замовлення.

Справимся с любой темой!