Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних по праву

Дипломна робота по праву показує рівень теоретичних та практичних знань студента з навчальних дисциплін юридичного профілю, демонструє навички самостійної роботи, здатності до наукового пошуку й оволодіння методикою теоретичних досліджень, до узагальнення матеріалів юридичної практики.

Дипломна робота по праву обов'язково повинна:
 • Являти собою самостійне дослідження актуальної проблеми юридичної науки.
 • Бути написаною на основі сучасних теоретичних знань, використання спеціальної літератури, що відноситься до теми,
 • матеріалів юридичної практики.
 • Містити аналіз відповідних правових концепцій, поглядів окремих вчених.
Приблизний список тим дипломних робіт по праву:
Кримінальне право:
 1. Хабарництво. Провокація хабара або комерційного підкупу.
 2. Перешкоджання законній підприємницькій та іншій діяльності. Відмінність від зловживання посадовими повноваженнями.
 3. Перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій.
 4. Доведення до самогубства.
 5. Захоплення заручника.
 6. Зловживання і перевищення посадових повноважень.
 7. Зловживання повноваженнями 
 8. Використання рабської праці.
 9. Кваліфікація контрабанди.
 10. Кваліфікація крадіжки і грабежу.
 11. Кваліфікація масових заворушень.
 12. Корисливо-насильницькі посягання на власність.
 13. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом.
 14. Міжнародні та кримінально-правові ознаки агресивної війни.
 15. Множинність злочинів в історії вітчизняного кримінального законодавства XIX-XX ст.
 16. Мотиви і цілі злочину.
 17. Шахрайство.
 18. Призначення покарання за правилами про обов'язкове його пом'якшення.
 19. Порушення авторських і суміжних прав.
 20. Порушення винахідницьких і патентних прав.
 21. Насильницькі злочини сексуального характеру.
 22. Незаконне підприємництво.
 23. Деякі питання юридичної оцінки податкових злочинів.
 24. Необережні злочини.
 25. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття і види.
 26. Залишення в небезпеці.
 27. Відповідальність за кримінальну порнографію і проституцію.
 28. Відповідальність співучасників: аналіз законодавчих положень та правозастосовчої практики.
 29. Замах на злочин.
 30. Поняття та ознаки злочину: порівняльно-правовий та історичний аспекти.
 31. Поняття і ознаки розкрадання чужого майна.
 32. Поняття і зміст умислу.
 33. Поняття, види і значення рецидиву злочинів.
 34. Поняття, ознаки і значення співучасті в злочині.
 35. Викрадення людини: юридична характеристика і співвідношення з іншими злочинами, що зазіхають на свободу особистості.
 36. Перевищення посадових повноважень у сфері реалізації правосуддя
 37. Передбачене законом посилення покарання.
 38. Злочини проти зовнішньої безпеки держави.
 39. Злочини проти честі і гідності особи.
 40. Злочини з двома формами провини.
 41. Злочини, що утворюються залученням іншої особи в антигромадську поведінку: види, питання кваліфікації, співвідношення зі співучастю.
 42. Злочини, що зазіхають на достовірність доказової інформації.
 43. Злочини, пов'язані з банкрутством.
 44. Злочини, пов'язані з незаконними діями щодо конфіденційної інформації
 45. Злочинні групи в нормах Особливої частини КК про забезпечення громадської безпеки: види, співвідношення між собою.
 46. Злочинні дії з офіційними документами та іншими прирівняними до них предметами.
 47. Злочинні порушення правил дорожнього руху, експлуатації та ремонту транспортних засобів
 48. Приведення в непридатність небезпечних виробничих та інших об'єктів 
 49. Приготування до злочину
 50. Застосування заборонених засобів і методів ведення війни.
 51. Розвиток системи норм про обставини, що виключають злочинність діяння.
 52. Систематизація злочинів у сфері економічної діяльності.
 53. Сукупність злочинів і конкуренція норм.
 54. Сукупність злочинів і проблема «спряженості» (в контексті складу вбивства при обтяжуючих обставинах).
 55. Сприяння терористичній діяльності: поняття, ознаки, співвідношення із загальними нормами про співучасть у злочині.
 56. Створення, поширення і використання шкідливих програм для ЕОМ.
 57. Митні злочини.
 58. Терористичний акт.
 59. Торгівля людьми: юридична характеристика і відмежування від суміжних складів.
 60. Вбивство і заподіяння шкоди здоров'ю в стані афекту.
 61. Вбивство при обтяжуючих обставинах.
 62. Кримінальна відповідальність за дітовбивство.
 63. Кримінальна відповідальність за порушення правил обігу зброї та прирівняних до неї предметів.
 64. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і прирівняних до них предметів.
 65. Кримінальна відповідальність за підкуп у непублічній сфері громадянського суспільства
 66. Кримінальна відповідальність за викрадення транспортних засобів.
 67. Кримінальне покарання: поняття і ознаки.
 68. Кримінально-правове значення заподіяння шкоди здоров'ю людини.
 69. Кримінально-правові прояви тероризму.
 70. Кримінально-правові прояви екстремізму.
 71. Умовне засудження.
 72. Умовні види звільнення від покарання.
 73. Вчення про об'єкт злочину в кримінальному праві України.
 74. Фактична помилка та її юридичне значення.
 75. Фальшивомонетництво.
 76. Форми і види співучасті.
 77. Хуліганство: генезис кримінально-правового поняття.
 78. Ексцес виконавця в теорії кримінального права і в судовій практиці.
 79. Емісійні злочини.
Цивільне право
 1. Банківська гарантія як спосіб забезпечення зобов'язання відповідно до українського законодавства.
 2. Речові права у правовідносинах довірчого управління майном.
 3. Позадоговірні зобов'язання та їх місце в сучасних правовідносинах на Україні.
 4. Державна корпорація як організаційно-правова форма юридичної особи.
 5. Державний контракт як категорія приватного права
 6. Цивільна правосуб'єктність муніципальних утворень відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 7. Цивільна правосуб'єктність фізичних осіб відповідно до українського законодавства.
 8. Цивільно-правовий захист інтелектуальних прав відповідно до українського законодавства.
 9. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами відповідно до українського законодавства.
 10. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну життю або здоров'ю громадянина відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 11. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну майну громадянина або організації відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 12. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки відповідно до українського законодавства.
 13. Цивільно-правова відповідальність за порушення інтелектуальних прав.
 14. Цивільно-правова відповідальність за невиконання договірного зобов'язання відповідно до українського законодавства.
 15. Цивільно-правова охорона патентних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 16. Цивільно-правова охорона секрету виробництва (ноу-хау) відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 17. Цивільно-правове становище акціонерного товариства відповідно до українського законодавства.
 18. Цивільно-правове становище індивідуального підприємця на Україні
 19. Цивільно-правове становище некомерційних організацій відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 20. Цивільно-правове становище товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 21. Цивільно-правове становище споживчих кооперативів відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 22. Цивільно-правове становище виробничих кооперативів відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 23. Цивільно-правове становище товариств власників житла відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 24. Цивільно-правове становище унітарних підприємств відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 25. Цивільно-правове регулювання майнового страхування відповідно до українського законодавства.
 26. Цивільно-правове регулювання майнових відносин батьків і дітей відповідно до українського законодавства
 27. Цивільно-правове регулювання майнових відносин подружжя відповідно до українського законодавства
 28. Цивільно-правове регулювання особистого страхування відповідно до українського законодавства.
 29. Цивільно-правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків на Україні відповідно до українського законодавства.
 30. Цивільно-правове регулювання відносин з приводу земельних ділянок відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 31. Цивільно-правове регулювання відносин з приводу інформації та секретів виробництва (ноу-хау) відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 32. Цивільно-правове регулювання відносин з приводу найму житлових приміщень відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 33. Цивільно-правове регулювання відносин з приводу цінних паперів відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 34. Цивільно-правовий договір як юридичний факт відповідно до українського законодавства.
 35. Цивільно-правові способи захисту права власності та обмежених речових прав відповідно до українського законодавства.
 36. Дистриб'юторська угода в системі договорів з цивільного права України.
 37. Сумлінність в українському та зарубіжному цивільному праві.
 38. Довірче управління у спадкових правовідносинах.
 39. Договір пайової участі у будівництві та виникнення права власності на об'єкт пайового будівництва.
 40. Договір позики та кредитний договір: порівняльно-правовий аналіз відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 41. Договір купівлі-продажу житлового приміщення відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 42. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів за участю українських організацій відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 43. Договір про надання освітніх послуг за законодавством України відповідно до українського законодавства.
 44. Договір про надання туристичних послуг за законодавством України відповідно до українського законодавства.
 45. Договір про відчуження виключного права та ліцензійний договір: порівняльно-правовий аналіз відповідно до українського законодавства.
 46. Договір про участь у пайовому будівництві об'єктів нерухомості відповідно до українського законодавства.
 47. Договір поставки товарів у підприємницькій діяльності відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 48. Договір поставки товарів для державних або муніципальних потреб відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 49. Договір прокату за українським законодавством.
 50. Договір транспортної експедиції як різновид транспортних послуг.
 51. Договір транспортної експедиції: правові основи укладення та виконання умов договору.
 52. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 53. Договір фінансової оренди (лізингу) відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 54. Договірні способи розпорядження виключним правом
 55. Договори оренди будівель і споруд відповідно до українського законодавства.
 56. Договори оренди та найму житлового приміщення: порівняльно-правовий аналіз. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 57. Договори доручення, комісії та агентський договір: порівняльно-правовий аналіз
 58. Договори постійної та довічної ренти: порівняльно-правовий аналіз відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 59. Заповіт як інститут цивільного права.
 60. Заповіт як підстава спадкування майна померлого громадянина відповідно до українського законодавства.
 61. Укладення, зміна та розірвання цивільно-правового договору відповідно до українського законодавства.
 62. Захист прав громадян-споживачів у торговому обслуговуванні за законодавством України
 63. Захист прав споживачів у сфері послуг.
 64. Захист прав споживачів медичних послуг.
 65. Захист прав споживачів за договором банківського вкладу.
 66. Земельні права громадян та комерційних організацій за українським законодавством.
 67. Позовна давність у цивільному праві: матеріально-правовий та процесуально-правовий аспекти відповідно до українського законодавства.
 68. Комерційне представництво як інститут цивільного права.
 69. Концепції вдосконалення загальних положень зобов'язального права України
 70. Корпоративні відносини в цивільному праві України.
 71. Ліцензійний договір: правова природа, умови і форма договору.
 72. Лотерея як вид зобов'язань з односторонніх дій.
 73. Міжнародно-правове регулювання охорони авторських прав на твори
 74. Міжнародно-правове регулювання охорони патентних прав і прав на засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг
 75. Міжнародно-правове регулювання перевезення автомобільним транспортом відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 76. Міжнародно-правове регулювання перевезення повітряним транспортом відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 77. Міжнародно-правове регулювання перевезення морським транспортом відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 78. Мирова угода поза судом і його регулювання цивільним правом
 79. Муніципальні освіти як суб'єкти цивільних правовідносин.
 80. Спадкування юридичними особами: проблеми та перспективи розвитку законодавства.
 81. Нематеріальні блага як об'єкт цивільних правовідносин.
 82. Звернення стягнення на заставлене майно: підстави, порядок, способи.
 83. Спільна власність подружжя: майнові права та обов'язки.
 84. Громадські організації як учасники цивільних правовідносин.
 85. Зобов'язання на користь третьої особи в цивільному праві.
 86. Обов'язкові права: критерії обмеження від речових та виключних прав.
 87. Односторонні дії як підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин відповідно до українського законодавства.
 88. Опіка і піклування як інститут цивільного права.
 89. Норми реорганізації юридичних осіб за цивільним законодавством.
 90. Підстави та порядок набуття спадщини за законодавством України
 91. Особливості цивільно-правового статусу громадянина.
 92. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів товарів (робіт, послуг) Відповідно до українського законодавства.
 93. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товарів, робіт чи послуг Відповідно до українського законодавства.
 94. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітнім громадянином відповідно до українського законодавства.
 95. Особливості цивільно-правової відповідальності особи при здійсненні нею підприємницької діяльності відповідно до українського законодавства.
 96. Особливості цивільно-правової відповідальності подружжя за зобов'язаннями відповідно до українського законодавства.
 97. Особливості цивільно-правової охорони та захисту інтелектуальної власності відповідно до українського законодавства.
 98. Особливості цивільно-правової охорони та захисту нематеріальних благ відповідно до українського законодавства.
 99. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на аудіовізуальний твір відповідно до українського законодавства.
 100. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на базу даних відповідно до українського законодавства.
 101. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на винахід та корисну модель відповідно до українського законодавства.
 102. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на літературний твір відповідно до українського законодавства.
 103. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на програму для ЕОМ відповідно до українського законодавства.
 104. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на промисловий зразок відповідно до українського законодавства.
 105. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на секрет виробництва відповідно до українського законодавства.
 106. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на товарний знак та знак обслуговування відповідно до українського законодавства.
 107. Особливості договору про відчуження виключного права та ліцензійного договору на топологію інтегральної мікросхеми відповідно до українського законодавства.
 108. Особливості договорів, укладених з використанням електронних засобів зв'язку.
 109. Особливості спадкування громадянами України майна іноземного громадянина відповідно до українського законодавства.
 110. Особливості спадкування майна померлого громадянина, який перебував за кордоном відповідно до українського законодавства.
 111. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина.
 112. Особливості окремих видів роздрібної купівлі-продажу.
 113. Особливості поставки товарів для державних і муніципальних потреб.
 114. Особливості правового становища муніципального унітарного підприємства.
 115. Особливості правового становища організації, що здійснює банківську діяльність відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 116. Особливості правового становища установ за українським законодавством.
 117. Особливості правового регулювання застави товарів в обороті відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 118. Особливості правового регулювання оренди нерухомого майна.
 119. Особливості правового регулювання виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.
 120. Особливості правового регулювання застави речей у ломбарді відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 121. Особливості правового регулювання застави майнових прав відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 122. Особливості правового регулювання іпотеки житлових приміщень відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 123. Особливості правового регулювання спільної часткової та спільної власності відповідно до українського законодавства
 124. Особливості правового регулювання відносин з приводу службового секрету виробництва відповідно до українського законодавства.
 125. Особливості правового режиму безгосподарних речей у цивільному праві.
 126. Особливості правового статусу акціонерів за українським законодавством.
 127. Особливості правової природи акціонерних товариств працівників (народних підприємств) на Україні.
 128. Особливості приватизації житлових приміщень громадянами та юридичними особами відповідно до українського законодавства.
 129. Особливості приватизації земельних ділянок громадянами та юридичними особами відповідно до українського законодавства.
 130. Особливості набуття права власності на майно в порядку спадкування відповідно до українського законодавства.
 131. Особливості набуття права власності на майно в порядку приватизації відповідно до українського законодавства.
 132. Здійснення цивільних прав та обов'язків юридичними особами.
 133. Охорона спадщини в цивільному праві.
 134. Поняття, зміст і особливості шлюбного договору відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 135. Поняття, зміст та особливості договору побутового підряду відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 136. Поняття, зміст і особливості договору комерційної концесії відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 137. Поняття, зміст та особливості договору перевезення відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 138. Поняття, зміст і особливості договору простого товариства відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 139. Поняття, зміст та особливості договору будівельного підряду відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 140. Поняття, зміст та особливості установчого договору відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 141. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов'язання.
 142. Порука як спосіб забезпечення зобов'язання відповідно до українського законодавства.
 143. Порядок та умови укладення договору на торгах за українським законодавством.
 144. Права та обов'язки авторів аудіовізуальних творів.
 145. Право власності держави і муніципальних утворень відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 146. Право власності та інші речові права на житлові приміщення на Україні
 147. Право власності та інші речові права на земельні ділянки відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 148. Право власності селянського (фермерського) господарства відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 149. Право власності суб'єктів України.
 150. Право власності юридичних осіб відповідно до українського законодавства.
 151. Правове становище іноземних громадян та осіб без громадянства у цивільно-правових відносинах
 152. Правове становище неповнолітніх громадян за цивільним законодавством України
 153. Правове становище нотаріуса у спадкових відносинах відповідно до українського законодавства.
 154. Правове регулювання побутового підряду.
 155. Правове регулювання довірчого управління майном за законом та договором відповідно до українського законодавства.
 156. Правове регулювання договору банківського вкладу відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 157. Правове регулювання договору банківського рахунку відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 158. Правове регулювання договору дарування відповідно до українського законодавства.
 159. Правове регулювання договору прокату відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 160. Правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу товарів
 161. Правове регулювання та особливості оренди авіаційних транспортних засобів відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 162. Правове регулювання та особливості оренди автомобільних транспортних засобів відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 163. Правове регулювання та особливості оренди залізничних транспортних засобів
 164. Правове регулювання та особливості оренди річкових транспортних засобів відповідно до українського законодавства.
 165. Правове регулювання та особливості публічних договорів відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 166. Правове регулювання купівлі - продажу земельних ділянок.
 167. Правове регулювання спадкування за законом відповідно до українського законодавства.
 168. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) індивідуального підприємця як підстава припинення його діяльності відповідно до українського законодавства.
 169. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) юридичної особи як підстава припинення її діяльності відповідно до українського законодавства.
 170. Правове регулювання зобов'язань внаслідок безпідставного збагачення відповідно до українського законодавства
 171. Правове регулювання опіки та піклування над неповнолітніми дітьми: новели сучасного законодавства України
 172. Правове регулювання відчуження нерухомого майна у зв'язку з вилученням земельної ділянки.
 173. Правове регулювання перевезення пасажирів.
 174.  
 175. Правове регулювання поділу спільного майна подружжя відповідно до українського законодавства
 176. Правове регулювання створення юридичних осіб за цивільним вподоби.
 177. Правовий статус страховика за укріаїнським законодавством.
 178. Правові аспекти участі у цивільних правовідносинах філій та представництв.
 179. Правові засади виникнення права власності внаслідок переробки матеріалів за українським законодавством.
 180. Правові основи великих угод, що здійснюються фізичними та юридичними особами.
 181. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітніми.
 182. Правові проблеми страхових правовідносин.
 183. Принцип сумлінності в договірному праві: українське законодавство і судова практика.
 184. Проблеми забезпечення виконання зобов'язань з цивільного права.
 185. Проблеми правосуб'єктності юридичної особи.
 186. Проблеми примусового припинення права власності в українському цивільному праві.
 187. Походження та сутність юридичної особи.
 188. Публічний договір як різновид цивільно-правового договору.
 189. Реалізація предмета застави на вимогу заставодавця на торгах.
 190. Реквізиція як особлива юридична підстава та припинення права власності.
 191. Реорганізація некомерційних організацій по українському законодавству.
 192. Україна як суб'єкт спадкових правовідносин.
 193. Сервітут як інститут цивільного права.
 194. Страхування цивільно-правової відповідальності за українським законодавством.
 195. Страхування життя і здоров'я громадянина за українським законодавством.
 196. Трудовий договір, договір підряду та договір про надання послуг: порівняльно-правовий аналіз відповідно до українського законодавства. Перспективи та тенденції вдосконалення та розвитку.
 197. Поступка права вимоги як форма зміни осіб у зобов'язанні.
 198. Участь у цивільно-правових відносинах товариства з обмеженою відповідальністю.
 199. Фінансування під поступку грошових вимог за цивільним законодавством.
 200. Форми цивільно-правової відповідальності за українським законодавством.
Адміністративне право
 1. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху.
 2. Адміністративна відповідальність: поняття, ознаки, принципи.
 3. Адміністративна відповідальність: сутність і відмінності від кримінальної відповідальності.
 4. Адміністративно-правове регулювання антимонопольної діяльності.
 5. Адміністративна реформа на Україні.
 6. Адміністративне правопорушення: поняття, склад і види.
 7. Адміністративно-правовий статус громадянина на Україні.
 8. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення.
 9. Роль і система повноважень Президента України у сфері виконавчої влади.
 10. Співвідношення матеріальних і процесуальних норм в адміністративному праві.
Право соціального забезпечення
 1. Види державної соціальної допомоги.
 2. Види і характеристика договорів обов'язкового медичного страхування.
 3. Види соціального обслуговування.
 4. Генезис і розвиток поняття права соціального забезпечення як галузі українського права.
 5. Державна соціальна допомога як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 6. Державне соціальне забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету.
 7. Дострокові трудові пенсії.
 8. Одноразові соціальні виплати: види, розміри, правові основи призначення.
 9. Захист прав громадян у галузі соціального забезпечення.
 10. Історія законодавства про соціальне забезпечення.
 11. Джерела міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення.
 12. Джерела права соціального забезпечення і проблема їх кодифікації.
 13. Джерела права соціального забезпечення.
 14. Обчислення і докази стажу.
 15. Лікарське забезпечення.
 16. Міжнародна система збереження прав у галузі соціального забезпечення (Конвенція МОП № 157 1982 р.).
 17. Міжнародно-правове регулювання соціального забезпечення.
 18. Міжнародні акти про вдачу людини на соціальне забезпечення та проблеми реалізації цього права на Україні.
 19. Заходи соціальної підтримки ветеранів та проблеми їх реалізації.
 20. Метод права соціального забезпечення.
 21. Мінімальні стандарти соціального забезпечення 
 22. Загальна характеристика пенсій за вислугу років.
 23. Загальна характеристика правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 24. Об'єкти правовідносин по соціальному забезпеченню.
 25. Обов'язкове соціальне страхування в державній системі соціального забезпечення.
 26. Організаційно-правові форми здійснення конституційного права кожного на матеріальне забезпечення.
 27. Організаційно-правові форми здійснення соціального забезпечення на Україні.
 28. Підстави надання державної соціальної допомоги.
 29. Особливості процедурних правовідносин по соціальному забезпеченню.
 30. Пенсії за вислугу державним службовцям.
 31. Пенсії за вислугу років військовослужбовцям.
 32. Поняття тимчасової непрацездатності. Види допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 33. Поняття і значення страхового (трудового) стажу в праві соціального забезпечення.
 34. Поняття і класифікація посібників.
 35. Поняття і принципи соціального обслуговування.
 36. Поняття і система соціального забезпечення на Україні.
 37. Поняття соціального ризику. Захист населення від соціальних ризиків.
 38. Поняття, види і значення юридичних фактів у праві соціального забезпечення.
 39. Допомога по безробіттю: поняття, розміри і терміни виплати.
 40. Допомоги громадянам, які мають дітей.
 41. Права та обов'язки застрахованих осіб у системі ОМС.
 42. Права та обов'язки страхових медичних організацій.
 43. Право громадян на гідний рівень життя та його реалізації у сфері соціального забезпечення.
 44. Право на матеріальне забезпечення в системі соціально-економічних прав людини.
 45. Право на охорону здоров'я та медичну допомогу.
 46. Право соціального забезпечення як самостійна галузь українського права.
 47. Правове становище суб'єктів правовідносин по соціальному забезпеченню.
 48. Правові основи обов'язкового медичного страхування: стан та перспективи щодо їх вдосконалення.
 49. Правопорушення у сфері соціального забезпечення.
 50. Правовідносини щодо забезпечення посібниками.
 51. Правовідносини по забезпеченню соціальними пенсіями.
 52. Правовідносини щодо забезпечення трудовими пенсіями.
 53. Правовідносини по обов'язковому медичному страхуванню.
 54. Правовідносини по наданню державної соціальної допомоги.
 55. Правовідносини по соціальному обслуговуванню.
 56. Предмет права соціального забезпечення.
 57. Принципи права соціального забезпечення.
 58. Проблеми забезпечення права громадян на соціальне обслуговування.
 59. Проблеми реалізації законодавства про соціальний захист інвалідів.
 60. Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 61. Проблеми реформування системи соціального забезпечення на Україні.
 62. Система принципів права соціального забезпечення.
 63. Удосконалення системи пенсійного забезпечення на Україні.
 64. Сучасна концепція реформи соціального забезпечення на Україні.
 65. Співпраця країн СНД у соціальному забезпеченні.
 66. Соціальний захист дітей сиріт і дітей залишилися без піклування батьків.
 67. Соціальне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.
 68. Соціальне забезпечення сімей з дітьми: сучасний стан і напрямки розвитку.
 69. Соціальні пенсії по старості, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника.
 70. Спеціальний (професійний) стаж і вислуга років.
 71. Способи захисту прав громадян щодо соціального забезпечення
 72. Трудовий (страховий) стаж, його види та юридичне значення.
 73. Трудові пенсії по інвалідності.
 74. Трудові пенсії з нагоди втрати годувальника.
 75. Трудові пенсії по старості.
 76. Умови визнання громадян безробітними.
 77. Характеристика матеріальних відносин, що утворюють предмет права соціального забезпечення.
Сімейне право
 1. Аліментні правовідносини на Україні.
 2. Шлюбний договір в українському праві.
 3. Виявлення, облік і влаштування дітей, що залишилися без піклування батьків за законодавством України.
 4. Місце сімейного права в системі правових галузей приватного права.
 5. Нові тенденції в розвитку сімейно-шлюбних відносин (сурогатне материнство, нетрадиційна сім'я, зміна статі).
 6. Права та обов'язки батьків за законодавством України.
 7. Права та обов'язки подружжя за законодавством України.
 8. Правове регулювання сімейних правовідносин за участю іноземних громадян та осіб без громадянства
 9. Правовий режим житлового приміщення в сімейних відносинах
 10. Правові проблеми здійснення та захисту прав неповнолітніх дітей.
 11. Правовідносини батьків і дітей за законодавством України.
 12. Встановлення походження дітей за законодавством України.
 13. Усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей, що залишилися без піклування батьків, за законодавством України.  
Житлове право
 1. Пайова участь у будівництві як спосіб набуття права власності на житлові приміщення.
 2. Житлові та житлово-будівельні кооперативи як учасники житлових правовідносин.
 3. Житлові споживчі кооперативи як учасники житлових правовідносин.
 4. Житлове приміщення як об'єкт житлового права.
 5. Захист житлових прав неповнолітніх за українським законодавством.
 6. Конституційне право громадян України на житло.
 7. Недоторканність житла і неприпустимість його довільного позбавлення по житловому праву.
 8. Спільна власність на житлові приміщення за українським законодавством. Правове регулювання оцінки жилого приміщення.
 9. Особливості успадкування житлових приміщень.
 10. Особливості правового режиму житлових приміщень, що перебувають у власності подружжя.
 11. Особливості правового режиму житлових приміщень, що знаходяться в приватному житловому фонді.
 12. Особливості правового режиму службових житлових приміщень.
 13. Порядок вирішення житлових спорів за українським законодавством.
 14. Порядок управління багатоквартирними будинками за житловим законодавством.
 15. Права та обов'язки членів житлово-будівельних та житлових кооперативів.
 16. Правове становище товариства власників житла.
 17. Правове регулювання міни та обміну житловими приміщеннями.
 18. Правове регулювання обмеження права власності на житлове приміщення.
 19. Правові основи припинення права на житлове приміщення.
 20. Надання житлово-комунальних послуг за українським законодавством.
 21. Надання житлових приміщень у будинках державного та муніципального житлового фонду
 22. Приватизація житлових приміщень за українським законодавством.
 23. Примусове припинення права власності громадян на житлове приміщення.
 24. Проблеми державної реєстрації прав на житлові приміщення та угод з ними.
 25. Роль житлових сертифікатів у реалізації конституційно права громадян на житло.
 26. Страхування в житловій сфері.
 27. Кримінальна відповідальність за порушення житлового законодавства.
 28. Форми участі населення в управлінні житловим фондом на Україні.  
Трудове право
 1. Види робочого часу. Облік робочого часу.
 2. Державна експертиза умов праці.
 3. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права.
 4. Дисципліна праці та трудовий розпорядок.
 5. Дисциплінарна відповідальність працівників.
 6. Захист персональних даних працівника.
 7. Захист трудових прав і свобод працівників.
 8. Значення і порядок ведення трудової книжки.
 9. Зміна трудового договору.
 10. Випробування при прийомі на роботу. Термін випробування.
 11. Класифікація та зміст принципів трудового права.
 12. Короткочасний відпочинок (перерви протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні та святкові дні).
 13. Матеріальна відповідальність за трудовим законодавством.
 14. Матеріальна відповідальність.
 15. Заходи заохочення працівників за працю та порядок їх застосування. Державні нагороди.
 16. Місце трудового права в системі російського права.
 17. Механізм правового регулювання суспільної праці.
 18. Мінімальна заробітна плата та її правове значення.
 19. Забезпечення прав працівників на охорону праці.
 20. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов та охорони праці.
 21. Оплата праці за сумісництво, роботу в позаурочний час та інші роботи.
 22. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов.
 23. Оплата праці при суміщенні професій і посад, заміщення посад тимчасово відсутніх працівників.
 24. Підстави виникнення трудових правовідносин.
 25. Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця внаслідок вчинення працівником винних дій.
 26. Підстави припинення трудового договору, їх класифікація.
 27. Основні системи оплати праці. Матеріальне стимулювання працівників.
 28. Особливості регулювання праці жінок, осіб із сімейними обов'язками. Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною.
 29. Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостям. Трудовий стаж, необхідний для отримання гарантій і компенсацій.
 30. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом.
 31. Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом.
 32. Особливості регулювання праці осіб, які працюють у роботодавців - фізичних осіб. Документи, що підтверджують період роботи у роботодавців - фізичних осіб.
 33. Особливості регулювання праці медичних працівників.
 34. Особливості регулювання праці надомників.
 35. Особливості регулювання праці педагогічних працівників.
 36. Особливості регулювання праці працівників віком до вісімнадцяти років.
 37. Особливості регулювання праці працівників релігійних організацій.
 38. Особливості регулювання праці працівників транспорту.
 39. Особливості регулювання праці працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців.
 40. Особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних роботах.
 41. Особливості регулювання праці керівника організації та членів колегіального виконавчого органу організації.
 42. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів.
 43. Відпустки без збереження заробітної плати.
 44. Відсторонення від роботи.
 45. Охорони праці. Нормативні правові акти в галузі охорони праці.
 46. Переклади на іншу роботу. Відмінності перекладу від переміщення.
 47. Поняття і види часу відпочинку.
 48. Поняття і види зайнятості.
 49. Поняття і види відповідальності за порушення трудового законодавства.
 50. Поняття і види трудових договорів. Підстави для укладення строкового трудового договору.
 51. Поняття і види функцій трудового права.
 52. Поняття і значення трудового права.
 53. Поняття і підстави виникнення колективних трудових спорів. Сторони колективних трудових спорів та їх представники.
 54. Поняття і ознаки найманої праці.
 55. Поняття і система джерел трудового права.
 56. Поняття і зміст дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
 57. Поняття і зміст охорони праці як правового інституту.
 58. Поняття і елементи режиму робочого часу. Основні види режимів робочого часу.
 59. Поняття робочого часу і його нормування.
 60. Поняття трудового договору та його функції.
 61. Поняття, види і тривалість щорічних оплачуваних відпусток.
 62. Поняття, класифікація та зміст принципів трудового права.
 63. Поняття, сторони і зміст колективного договору.
 64. Поняття, форми, порядок і терміни оплати праці.
 65. Порядок укладення та зміни колективного договору.
 66. Порядок і форма укладення трудового договору. Вступ трудового договору в силу.
 67. Порядок надання та використання відпусток.
 68. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток.
 69. Порядок розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві.
 70. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 71. Права та обов'язки працівників.
 72. Права та обов'язки роботодавців.
 73. Права професійних спілок в галузі захисту трудових прав та інтересів працівників.
 74. Правова організація працевлаштування.
 75. Правове становище працівників у сфері охорони праці.
 76. Правове регулювання страйку.
 77. Правовий статус безробітного.
 78. Правовідносини у сфері праці.
 79. Предмет, метод і функції трудового права.
 80. Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених законодавством правил укладення трудового договору.
 81. Припинення трудового договору за обставинами, що не залежать від волі сторін.
 82. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.
 83. Професійні союзи на Україні.
 84. Процедури вирішення колективних трудових спорів.
 85. Розгляд і вирішення колективних трудових спорів.
 86. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, не пов'язаних з винними діями працівника.
 87. Самозахист працівниками трудових прав: поняття, форми.
 88. Понаднормові роботи: поняття, застосування, гарантії працівникам.
 89. Угоди, що регулюють соціально-трудові відносини, і їх види. Зміст і порядок укладення угод.
 90. Зміст трудового договору. Відмінності трудового договору від цивільно-правових договорів, предметом яких є виконання робіт або надання послуг.
 91. Сторони соціального партнерства та їх представники.
 92. Тарифна система оплати праці та її основні елементи.
 93. Трудове правовідношення: поняття, сторони і зміст.  
Право інтелектуальної власності
 1. Авторське право на аудіовізуальний твір.
 2. Авторське право на складові та похідні твори.
 3. Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання товарного знаку та найменування місця походження товару.
 4. Межі виняткових авторських прав.
 5. Договір передачі ноу-хау (службової та комерційної таємниці).
 6. Виключні права патентовласника.
 7. Колективне управління авторськими правами.
 8. Ліцензійні договори та договір відступлення прав на винахід (види та особливості).
 9. Порушення авторських і суміжних прав. Контрафакція і контрафактні екземпляри твору (фонограми).
 10. Підстави і порядок визнання недійсними або достроково припинив дію патенту на винахід.
 11. Підстави визнання недійсною та анулювання реєстрації товарного знака.
 12. Патентні спори, що вирішуються в судовому порядку.
 13. Патентування винаходів в зарубіжних країнах.
 14. Поняття авторського договору та його види.
 15. Поняття і виникнення правової охорони найменування місця походження товару.
 16. Поняття, види і функції товарного знака (знака обслуговування).Підстави для відмови в реєстрації.
 17. Права авторів об'єктів промислової власності.
 18. Права виконавця як суб'єкта суміжних прав.
 19. Право на службові об'єкти промислової власності.
 20. Правова охорона корисних моделей і промислових зразків.
 21. Правова охорона селекційних досягнень.
 22. Правовий режим службової та комерційної таємниці.
 23. Вирішення патентних спорів в процесі експертизи заявок на винахід.
 24. Термін дії та успадкування авторських прав. Правою режим "суспільного надбання".
 25. Умови авторського договору.
 26. Умови патентоспроможності винаходу.
 27. Фірмове найменування та його цивільно-правова охорона.
 28. Форми використання товарного знака.
 29. Експертиза заявки на товарний знак.  

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт по праву на сайті в переліку готових робіт.

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи по праву на замовлення.

Справимся с любой темой!