Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з політології

Основною метою виконання і захисту дипломної роботи з політології є демонстрація студентом-політологом навичок до самостійної аналітичної роботи за допомогою систематизації теоретичних і практичних знань і умінь в області політологічної спеціалізації, а також навичок публічного виступу та захисту наукових ідей і ведення дискусії.

У процесі роботи над темою дипломної роботи з політології студент повинен:
 • зробити теоретичні узагальнення і практичні висновки,
 • застосувати методику і техніку політологічного аналізу,
 • застосувати основні принципи і прийоми політологічного аналізу,
 • застосувати отримані теоретичні знання до дослідження практичних проблем політичного процесу,
 • дати науково обґрунтовані рекомендації та пропозиції,
 • логічно, чітко і ясно викладати матеріал, як у письмовій формі, так і у формі усного захисту.

Дипломна робота з політології може будуватися на основі конкретних матеріалів організацій і підрозділів; аналітичних матеріалів та звітів різних структур органів державної влади, політичних партій і об'єднань, спиратися на чинне законодавство Російської Федерації і її суб'єктів; базуватися на використанні наукових методів політичного аналізу. Дипломна робота з політології повинна містити методи вирішення проблем, заявлених у темі дослідницької роботи, а також практичні пропозиції щодо вирішення заявленої проблеми у вигляді самостійно розроблених проектів. 

Приблизний список тим дипломних робіт з політології:
 1. Акторська майстерність у політиці: на прикладі Сполучених Штатів Америки
 2. Аналіз молодіжної політики ...
 3. Аналіз політичних ідеалів сучасної України
 4. Благодійність і піклування в контексті сучасної державної політики
 5. Взаємовідносини політико-адміністративної та бізнес-еліт на Україні
 6. Взаємозв'язок релігійних, економічних і військових факторів у зовнішній і внутрішній політиці Грузії
 7. Вплив палестино-ізраїльського конфлікту на міжнародну обстановку на Близькому Сході в 1970-1980 рр.
 8. Вплив СРСР на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 50-х - 80 - х роках ХХ століття
 9. Зовнішньополітичний аспект революцій в арабському світі (на матеріалах Єгипту, Сирії та Бахрейну)
 10. Зовнішньополітичний механізм і основні напрямки зовнішньої політики ФРН на сучасному етапі
 11. Дипломатія Німеччини в новий час
 12. Євразійський Союз як політичний проект: аналіз ефективності PR-стратегій
 13. Євроскептицизм в структурі європейської внутрішньої політики
 14. Завдання сучасної російської геополітики
 15. Значення політичних партій у здійсненні державного управління (на прикладі Республіки Тива)
 16. Ідейно-політична еволюція Партії "Зелених" у ФРН у 1980-2005 рр.
 17. Ідеологічні концепції війни за незалежність в США
 18. Ідеологія лібералізму та її вплив на сучасні політичні процеси
 19. Ідеологія російського лібералізму та його перспективи на сучасній Україні
 20. Імідж політичного лідера: порівняльний аналіз
 21. Іміджеві аспекти взаємодії еліт (на федеральних і регіональних матеріалах 1996-2009 рр.)
 22. Інституціоналізація палестино - ізраїльського конфлікту в сучасних умовах
 23. Дослідження питань, пов'язаних з тоталітаризмом, його передумовами
 24. Дослідження особливостей формування політичної еліти на федеральному та регіональному рівнях
 25. Дослідження проблем і перспектив еволюції діяльності НАТО в сучасному світі, а також можливих наслідків його розширення для національної безпеки України
 26. Дослідження еволюції російської політичної системи в 1991-1999 рр.
 27. Дослідження еволюції російської політичної системи і взаємодії держави і політичних партій в рамках політичної системи суспільства
 28. Кавказ у сфері геополітичних інтересів країн Заходу
 29. Кемалізм національна ідеологія Турецької Республіки
 30. Конструювання цивільної ідентичності засобами символічної політики (на матеріалах ПФО)
 31. Конфліктний вимір національної безпеки в сучасній Україні
 32. Конфліктний потенціал регіонального тероризму на прикладі терористичного підпілля республік Північного Кавказу
 33. Конфлікти на просторі СНД
 34. Концепції та моделі політичної пропаганди у виборчому процесі
 35. Лдпр та її роль у сучасному політичному житті України на рубежі XX-XXI століть
 36. Маккартизм як політичний феномен в історії США в 40-50-х рр.
 37. Світова політична еліта - як учасник міжнародних відносин
 38. Народ у західних концепціях демократії
 39. Націоналістичний кластер в російській блогосфері і соціальних мережах: ідеологія, типологія, динаміка
 40. Національні інтереси та зовнішньополітичні пріоритети України
 41. Національний проект як спосіб реалізації соціальної політики
 42. Опозиція в сучасній Україні
 43. Опозиція як політичний інститут: порівняльний аналіз її статусу в сучасних суспільствах
 44. Освітлення геополітичних конфліктів в сучасній пресі
 45. Основні тенденції розвитку політичної комунікації в сучасній Україні
 46. Особливості впливу Інтернет-технологій на події "арабської весни"
 47. Особливості виборчого процесу в Україні
 48. Особливості механізму прийняття політичних рішень в сучасній Україні
 49. Особливості політичного режиму України в сучасний період
 50. Особливості застосування прагматичних стратегій в публічних виступах британських політичних діячів
 51. Особливості формування партійної системи на Україні
 52. Особливості функціонування влади в умовах реформування України
 53. Пан'європеїзм у зовнішній політиці Франції в 1929-1936-рр.
 54. Партійна система сучасної України: загальна характеристика, основні фактори, баланс сил
 55. Перехід від диктатури до демократії. Проблеми та особливості переходу до демократії на Україні
 56. Перспективи розвитку російсько-китайських відносин
 57. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ
 58. Політична модернізація Японії та Китаю
 59. Політична ситуація в Південному Федеральному окрузі
 60. Політичні детермінанти розвитку міжбюджетних відносин на Україні
 61. Політичні конфлікти і проблеми національної безпеки
 62. Політичні процеси та їх вплив на економічну сферу
 63. Політичні технології в соціальних інтернет-мережах на прикладі виборів у США 2012 року
 64. Політичний менеджмент: теоретико-методологічні підходи та перспективи розвитку
 65. Політичне позиціонування публічних іміджів
 66. Поняття і види влади
 67. Правова політика як спосіб організації правового життя
 68. Передвиборча агітація в процесі організації виборчої кампанії як феномену політичного життя суспільства
 69. Проблеми реалізації державної соціальної політики
 70. Прояви націоналістичного характеру в політичному та суспільному житті сучасної України
 71. Роль Ісламської Республіки Іран у формуванні сучасної системи регіонального ісламського фундаменталізму на Близькому і Середньому Сході
 72. Роль Російської Православної Церкви в політичному житті сучасної Росії
 73. Роль фундаменталістських рухів у зовнішній політиці Ірану
 74. Сучасний якісний стан національних інтересів України
 75. Сучасні механізми і технології лобізму в українській державі
 76. Специфіка зародження і становлення партій в Білорусі на рубежі XIX-XX століть
 77. Теоретико-прикладні аспекти політичного прогнозування з використанням сучасних інформаційних технологій (на прикладі взаємин між Росією та Україною)
 78. Технології та механізми функціонування політико-адміністративних коаліцій
 79. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ
 80. Формування ідеології націонал-соціалізму в Німеччині в 1920-1930 рр.
 81. Формування іміджу лідера в політичній рекламі
 82. Еволюційні та революційні зміни у формі держави
 83. Еволюція політичних поглядів Барака Обами
 84. Еволюція системи представництва інтересів в сучасній Україні

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з політології на сайті в переліку готових робіт.

За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з політології на замовлення.

Справимся с любой темой!