Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з педагогіки

Дипломна робота з педагогіки, переважно, повинна носити експериментальний характер. Разом з тим, допускається виконання роботи теоретичного плану (історико-педагогічна, з порівняльної педагогіки та ін).

Тема дипломної роботи з педагогіки експериментального характеру може перебувати в одній з наступних категорій:
 • роботи з розробки та вдосконалення технологій, інструменту та оснащення для матеріального втілення і технічного контролю проектованих об'єктів;
 • роботи з розробки нових форм і методів в системі професійної освіти, способів впровадження прогресивних методів навчання;
 • роботи з розробки технологій проектування навчального середовища.

Приступаючи до дипломного проектування, студент повинен внести свої пропозиції, що забезпечують актуальність розробки, її новизну і значущість, приділяючи при цьому особливу увагу досягненню досить значного умовного або реального педагогічного, економічного або соціального ефекту, тобто ці пропозиції повинні відповідати вимогам корисності та розумності витрат, передбачуваних для проведення всіх запланованих робіт. Для написання дипломної роботи з педагогіки випускник зобов'язаний познайомитися з передовим вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері освіти по суті обраної тематики.

Таким чином, в процесі написання дипломної роботи з педагогіки студент повинен продемонструвати такі здібності:
 • самостійно поставити творче завдання, оцінити її актуальність і соціальну значимість;
 • висунути наукову (робочу) гіпотезу;
 • зібрати та відібрати інформацію по темі дипломування;
 • вивчити і критично проаналізувати отриманий матеріал;
 • глибоко і всебічно досліджувати виявлену проблему;
 • вибрати, описати і професійно аргументувати свій варіант рішення даної проблеми (свою творчу позицію);
 • дати чітку характеристику предмета, цілей і методів дослідження;
 • сформулювати логічно обґрунтовані висновки, пропозиції, рекомендації щодо впровадження отриманих результатів.

Приблизний список тим дипломних робіт з педагогіки:

 1. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів проблемними методами навчання
 2. Аналіз загального потенціалу в шкільному колективі і відповідне коригування навчального плану.
 3. Аналіз проблем сучасного дошкільного закладу та шляхи їх вирішення
 4. Вплив конфліктних ситуацій в середовищі молодших школярів на якість освоєння матеріалу
 5. Питання і проблеми морального виховання в молодшій школі
 6. Виховання і навчання дітей в ДНЗ
 7. Виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти
 8. Громадянське виховання молодших школярів у дитячій громадській організації
 9. Дидактична гра як засіб розвитку мислення дошкільнят
 10. Дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку
 11. Інноваційні процеси в освіті
 12. Інтерактивні форми взаємодії дошкільного закладу та сім'ї у вихованні дітей дошкільного віку
 13. Використання нетрадиційних технік в ізотворчості дошкільнят
 14. Використання освітньої технології ...
 15. Використання засобів наочності на уроках математики в початкових класах
 16. Особистісно-орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання
 17. Місце творчої складової особистості викладача та її роль у навчанні дітей.
 18. Метод мовного аналізу на уроках ... мова
 19. Методика знайомства дітей старшого дошкільного віку з натюрмортом
 20. Методика організації проектної діяльності школярів у процесі навчання математики
 21. Моральне виховання і формування культури поведінки дітей старшого дошкільного віку
 22. Моральне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі
 23. Навчання читання на уроках англійської мови в початковій школі
 24. Оптимізація рухової активності на фізкультурних заняттях у дітей старшого дошкільного віку
 25. Організація навчального співробітництва в процесі навчання молодших школярів української мови
 26. Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання та розвитку дітей
 27. Особливості педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями.
 28. Особливості роботи педагога з молодшими школярами
 29. Оцінка індивідуальних можливостей та інтересів школяра.
 30. Педагогічна корекція психологічної готовності дитини до навчання в школі
 31. Педагогічні прийоми щодо поліпшення освоєння навчального матеріалу
 32. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДОПИТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА ПРИКЛАДІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ ...)
 33. Перспективи використання етнічно сформованих традицій в педагогіці
 34. Прийоми аналізу і коригування різних ситуацій, що виникають між викладачем і учнем в ході навчального процесу у вузі
 35. Прийоми корекції дітей з девіантною поведінкою.
 36. Прийоми формування духовних потреб у дітей молодшого шкільного віку.
 37. Причини виникнення і шляхи вирішення конфліктів між викладачем і учням
 38. Причини неуспішності молодших школярів та шляхи її подолання
 39. Проблеми релігійного виховання в школі.
 40. Проблеми вдосконалення управління діяльністю дошкільного навчального закладу
 41. Проблеми творчого потенціалу вчителя в умовах жорсткого навчального плану.
 42. Психолого-педагогічні основи ефективності цивільного виховання дітей дошкільного віку в умовах дитячого садка
 43. Шляхи і приклади впровадження пізнавальних ігор в навчальний процес в дитячому садку і молодшій школі
 44. Робота соціального педагога з неблагополучною сім'єю
 45. Робота соціального педагога з сім'єю "групи ризику"
 46. Розвиток дрібної моторики
 47. Розвиток професійної компетентності педагогів за допомогою системи управління
 48. Розвиток творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва в закладах культури
 49. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності
 50. Розвиток творчих здібностей учнів середньої ланки школи через роботу в гуртку Клаптева мозаїка"
 51. Розвиток фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку за допомогою рухливих ігор
 52. Рання корекційна допомога в Будинках дитини
 53. Роль вихователя дошкільного закладу у формуванні емоційно-психічного розвитку дітей
 54. Роль використання різних ігрових ситуацій в освітньому процесі дошкільнят і молодших школярів
 55. Роль навколишнього колективу в становленні особистості дитини.
 56. Роль естетичного виховання школярів.
 57. Сенсорний розвиток дітей в дошкільному навчальному закладі
 58. Створення позитивної атмосфери в групі молодших школярів для поліпшення процесу освоєння навчального матеріалу
 59. Співвідношення репродуктивної і творчої складової в процесі навчання школярів.
 60. Співвідношення ролі сім'ї та школи у вихованні дітей
 61. Способи враховувати індивідуальні можливості учнів в умовах усередненого навчального плану.
 62. Порівняльна характеристика адаптації дітей до школи при відвідуванні і невідвідуванні дошкільного закладу.
 63. Порівняльна характеристика взаємин між викладачем і учням в різних освітніх установах: дитячому садку, школі, вузі
 64. Порівняльна характеристика різних стилів управління директора школи і його вплив на роботу шкільного адміністративного апарату
 65. Стиль взаємодії "учитель-учень" як фактор адаптації першокласників до школи
 66. Сутність і специфіка роботи соціального педагога в спеціальній (корекційній) школі-інтернаті VIII виду
 67. Сюжетно-рольова гра дітей старшого дошкільного віку
 68. Творчі здібності дітей в грі
 69. Тенденції в новаторських прийомах навчання
 70. Техніка впровадження гри як навчального процесу в дитячому садку
 71. Трудове виховання дітей в процесі господарсько–побутової праці
 72. Формування вольових якостей особистості в процесі ігрової діяльності
 73. Формування географічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку
 74. Формування здорового способу життя молодших школярів
 75. Формування особистісних якостей у школярів, що беруть участь у проекті " Спортивна шкільна команда"
 76. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках російської мови
 77. Формування уявлень про державну символіку України у дітей 7-го року життя
 78. Формування розумового прийому порівняння у молодших школярів в процесі вирішення різнорівневих вправ з математики
 79. Формування екологічних знань молодших школярів у навчальному процесі
 80. Формування екологічних знань у старших дошкільнят на основі моделювання
 81. Екологічне виховання молодших школярів у малокомплектній сільській школі
 82. Екологічне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі
 83. Ефективні способи формування орфографічної пильності у молодших школярів

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з педагогіки на сайті в переліку готових робіт.

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з педагогіки на замовлення.

Справимся с любой темой!