Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з історії

Написати дипломну роботу з історії, на наш погляд, складніше, ніж з економічних дисциплін. Обумовлено це тим, що для написання повноцінного історичного дослідження випускнику необхідно попрацювати з величезною кількістю джерел.

Обсяг тільки ведення в дипломній роботі з історії зазвичай перевищує 15 друкованих сторінок. У введенні необхідно відобразити історіографію теми-ступінь її розробленості в науці. Складність полягає в тому, що в історії існують різні періоди розвитку наукових шкіл, численні позиції істориків з тієї чи іншої проблеми.

У змісті самої дипломної роботи необхідно висвітлити всі етапи, які існували у вивченні конкретної теми на протязі всього періоду її наукового вивчення. Також необхідно оцінити те, праві чи неправі, з позицій сучасної науки, були дослідники попередніх періодів, і як ця тема висвітлюється в історіографії сьогодні. По більшості історичних тим існує джерельна база дослідження - дані археології, літописи, старовинні рукописи, наукові історичні видання минулих епох, мемуари і т. д.

Крім перерахованого вище, в дипломній роботі з історії необхідно дати оцінку ідеологічної складової у вивченні теми, якимось чином згрупувати наявні наукові праці, охарактеризувати найбільші наукові роботи і т. д.

Від вибору теми дипломної роботи з історії безпосередньо залежить успішність її написання та її оцінка.
Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади тем дипломних робіт з історії на сайті в переліку готових робіт.

Приблизний список тим дипломних робіт з історії:
 1. Основи економічної історії України
 2. Володимир Винниченко видатний український письменник, публіцист і політик
 3. Історія та археологія
 4. Українське представництво в Галицькому крайовому сеймі (1889 1914рр.): джерела та історіографія
 5. Політика історичної пам’яті щодо Першої світової війни у Франції: джерела та історіографія
 6. Новий курс Рузвельта: джерела та історіографія
 7. Польські репресії проти українського населення на території Західної України у 1920 1930 рр. (на прикладі Івано-Франківської області): джерела та історіографія
 8. Католицька церква та папство в роки Столітньої війни (1357 1453 рр.): джерела та історіографія
 9. Рональд Рейган: історичний портрет. Джерела та історіографія
 10. Грошовий обіг у Галичині (1772 1918 рр.)
 11. Внутрішня і зовнішня політика Сербії та Чорногорії (1992 2006 рр.): джерела та історіографія
 12. Ліберальні реформи в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: джерела та історіографія
 13. Культурне життя української громади в м. Коломиї (1848 1914 рр.): джерела та історіографія
 14. Військова справа Тевтонського ордену ХІІ ХV ст.: джерела та історіографія
 15. Європейський Союз в умовах нового світового порядку: джерела та історіографія
 16. Перша світова війна у французькій літературі: джерела та історіографія
 17. Центрально-Східна Європа і міжнародні відносини (1922 1939 рр.): джерела та історіографія
 18. Суспільно-політична діяльність Олекси Гірника (1912 1978 рр.): джерела та історіографія
 19. Михайло Драгоманов і Галичина: джерела та історіографія
 20. Михайло Павлик письменник, вчений і громадський діяч: джерела та історіографія
 21. Юрій Тютюнник генерал армії УНР: джерела та історіографія
 22. Дослідження руху шестидесятників у вітчизняній історіографії

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з історії на замовлення.

Справимся с любой темой!