Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з інформаційної безпеки

Дипломна робота з інформаційної безпеки являє собою рішення конкретної науково-дослідної або практичної задачі, спрямованої на забезпечення інформаційної безпеки обраного об'єкта.

В якості об'єкта захисту може бути: комп'ютерна система, складова частина комп'ютерної системи, бізнес-процес, підприємство, приміщення, конфіденційний документообіг, інтелектуальна власність тощо Результатом дипломного проекту є розроблена і обґрунтована випускником система заходів, що забезпечує організацію і технологію захисту інформації конкретного об'єкта, на основі використання різних захисних засобів: організаційних, інженерно-технічних, правових, криптографічних, програмно-апаратних.

Об'єктами дипломної роботи також можуть виступати методи захисту інформації, методи аналізу уразливості інформації об'єктів, методи обґрунтування надійності (достатності) обраних заходів захисту інформації і т. д.
Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з інформаційної безпеки на сайті в переліку готових робіт.

Приблизний список тим дипломних робіт з інформаційної безпеки:
 1. Блок захисту інформації каналів управління автоматизованої системи супутникового зв'язку
 2. Впровадження системи виявлення вторгнень в ...
 3. Вибір технології проектування систем захисту інформації
 4. Захист інформації при використанні електронної пошти.
 5. Захист від SQL атак
 6. ЗКИ. Отримання ліцензії. Можливості ліцензіата
 7. Імітація багатопроменевого каналу на основі IEEE 802.11 b
 8. Інформаційна безпека підприємства...
 9. Використання стандарту IEEE 802.1 x на підприємстві для захисту від несанкціонованого доступу»
 10. Використання системи TOR при ведення подвійної бухгалтерії
 11. Дослідження помилок до операційних системах
 12. Комплексний захист інформації на підприємстві ...
 13. Комплексний захист інформації на прикладі якогось підприємства...
 14. Комплексне забезпечення інформаційної безпеки при реалізації загрози спроби доступу у віддалену систему
 15. Комплексний підхід до забезпечення захисту конфіденційної інформації в компанії ...
 16. Концепція політики безпеки і систем контролю доступу для локальних обчислювальних мереж.
 17. Модель системи управління інформаційною безпекою в умовах невизначеності впливу
 18. Модернізація комплексу антивірусний захисту ...
 19. Забезпечення інформаційної безпеки в...
 20. Організація захисту персональних даних в ...
 21. Організація захисту персональних даних в організації
 22. Організація порядку встановлення внутрішньооб'єктного спецрежиму на об'єкті інформатизації ...
 23. Організація протидії загрозам безпеці персоналу організації на прикладі ...
 24. Основні напрямки, принципи та методи забезпечення інформаційної безпеки
 25. Побудова типової моделі загроз безпеці інформації кредитної організації...
 26. Проблеми інформаційної безпеки банків.
 27. Розробка алгоритму та програмного забезпечення маскування даних, дослідження питань стійкості до частотного аналізу
 28. Розробка комплексу режимних заходів щодо збереження конфіденційної інформації на прикладі ...
 29. Розробка комплексного захисту інформації
 30. Розробка комплексної системи захисту комерційної інформації.
 31. Розробка корпоративної мережі авіапідприємства з підключенням віддалених філій по каналах VPN
 32. Розробка заходів з технічного захисту конфіденційної інформації в організації...
 33. Розробка політики безпеки ...
 34. Розробка політики інформаційної безпеки.
 35. Розробка пропозицій щодо створення системи захисту інформації в локальній обчислювальній мережі ...
 36. Розробка проекту зі створення захищеної корпоративної мережі із застосуванням технологій VPN
 37. Розробка системи захисту інформації підприємства на прикладі ...
 38. Розробка системи захисту конфіденційної інформації в процесинговій компанії
 39. Розробка системи захисту персональних даних в підприємстві...
 40. Розробка системи інформаційної безпеки банку
 41. Розробка системи управління кадровою безпекою організації
 42. Розробка засобів захисту інформації на підприємстві ...
 43. Розробка типового проекту захисту локальної обчислювальної мережі підприємства
 44. Система захисту персональних даних на підприємстві
 45. Система забезпечення захисту інформації в переговорній кімнаті ...
 46. Системи управління обмінними пунктами валют. організація захисту баз даних
 47. Створення концепції ІБ
 48. Створення служби безпеки на підприємстві.
 49. Засоби та способи захисту інформації по ПЕМІН, атестація об'єктів, приміщень та інформ.система.
 50. ЕЦП (проблеми використання та застосування)

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з інформаційної безпеки на замовлення.

Справимся с любой темой!