Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з державного та муніципального управління

Робота державного і муніципального службовця в умовах ринкових методів господарювання вимагає вміння творчо мислити, вільно орієнтуватись у конкретних соціально-економічних ситуаціях, раціонально вирішувати управлінські проблеми відповідного рівня влади. Професійна діяльність спеціаліста у галузі державного та муніципального управління може здійснюватися в органах державного і муніципального управління, державних організаціях і підприємствах, муніципальних структурах.

Дипломна робота з державного і муніципального управління - це етап, на якому студент повинен максимально використовувати всі знання, накопичені під час навчання, поставити і вирішити конкретну практичну задачу. У ВКР випускнику необхідно застосовувати теоретичні положення гуманітарних, соціально-економічних, природничих, загально-професійних і спеціальних дисциплін, виходити з реальної практики державного і муніципального управління, ґрунтуватися на інструктивних положеннях та фактичних матеріалах про державному та муніципальному адмініструванні.

Досвід написання дипломних роботу по ДМУ показує, що все різноманіття тем дипломних робіт з державного та муніципального управління можна звести до відносно невеликого числа варіантів:

 1. вирішення проблем, завдань соціально-економічного розвитку регіонів (суб'єктів Федерації, муніципальних утворень, міських районів і т. п.), відповідно до спеціалізацій.
 2. удосконалення технологій вироблення і прийняття рішень, в державних і муніципальних організаціях і підприємствах.
 3. удосконалення організаційної структури органів державного та муніципального управління.
Приблизний список тим дипломних робіт з державного та муніципального управління (ДМУ):
 1. Акредитація ВНЗ як сигнал про якість послуг вищої освіти (на прикладі...).
 2. Аналіз впливу державних освітніх реформ на ефективність функціонування муніципальних
 3. Аналіз ДНЗ в регламентних документах місцевих органів державної або виконавчої влади (на прикладі...).
 4. Аналіз стану та пропозиції щодо розвитку транспортної інфраструктури муніципального утворення (на прикладі...).
 5. Благодійність - як вид соціальної допомоги населенню в рамках державної соціальної політики.
 6. Бюджетне планування на регіональному рівні управління та його вдосконалення в умовах
 7. Взаємодія релігійних організацій з органами влади як чинник ефективної соціальної політики (на прикладі…)
 8. Взаємовідносини муніципальних і регіональних органів управління (на конкретному прикладі).
 9. Взаємовідносини федеральних і регіональних органів управління.
 10. Види та особливості юридичної відповідальності в системі державної служби (на прикладі...).
 11. Вплив демографічного статусу політичних лідерів на ефективність державного та муніципального управління (на прикладі…)
 12. Вплив статусу прикордонного регіону на реалізацію регіональної політики (на прикладі…)
 13. Можливості муніципальної влади та громадських організацій щодо забезпечення населення чистою питною водою (на прикладі...).
 14. Виборні особи місцевого самоврядування як суб'єкти муніципального менеджменту ( на прикладі ...).
 15. Вирівнювання доступу громадян до основних бюджетних послуг і соціальних гарантій (на прикладі...).
 16. Державний захист прав та інтересів неповнолітніх (на прикладі...).
 17. Державна і муніципальна політика з розвитку інноваційного людського капіталу в малому російському місті (на прикладі...).
 18. Державна підтримка сім'ї в умовах трансформації російського суспільства (на прикладі....).
 19. Державна політика в сфері сім'ї та шлюбу.
 20. Державна політика охорони здоров'я населення: стан і проблеми (на прикладі...)
 21. Державний вплив на людський капітал як основа стратегічного розвитку регіональної економіки (на прикладі…)
 22. Державне регулювання діяльності садівничих товариств(на прикладі...).
 23. Державне регулювання інвестицій та структурна політика (на прикладі суб'єкта федерації).
 24. Державне регулювання охорони праці (на прикладі...).
 25. Державне регулювання положення іноземної робочої сили (на прикладі...).
 26. Державне регулювання природокористування.
 27. Державне регулювання процедури усиновлення на Україні (на прикладі...).
 28. Державне регулювання ріелторських послуг (на прикладі...).
 29. Державне регулювання сфери наукових досліджень.
 30. Державне регулювання територіального розвитку.
 31. Державне регулювання праці неповнолітніх (на прикладі...).
 32. Державне управління лісами в рамках природоохоронної політики (на прикладі…)
 33. Державні гарантії прав місцевого самоврядування.
 34. Державні національні проекти та їх реалізація в рамках регіону.
 35. Державний контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання (на прикладі...).
 36. Цивільно-правове регулювання теплопостачання (на прикладі...).
 37. Дефіцит бюджету муніципальної освіти і джерела його фінансування (на прикладі...).
 38. Діяльність державних і муніципальних органів з попередження тероризму (на прикладі...).
 39. Діяльність органів мсу з організації первинної медико-санітарної та швидкої допомоги населенню муніципального освіти: проблеми та перспективи ( на прикладі муніципального району чи міського округу) .
 40. Діяльність органів мсу з управління муніципальними унітарними підприємствами ( на прикладі МО).
 41. Діагностика соціально-економічного розвитку муніципальної освіти та розробка заходів щодо його реалізації.
 42. Динаміка рівня злочинності в муніципальній освіті та ефективність діяльності правоохоронних органів (на прикладі...).
 43. Договір довірчого управління в діяльності органів місцевого самоврядування (на прикладі...).
 44. Договори про закупівлі сільськогосподарської продукції (на прикладі...).
 45. Духовна сфера регіону як об'єкт культурної політики (на прикладі…)
 46. ЄДІ: роль держави в достовірності сигналу (на прикладі...).
 47. Інноваційне управління в муніципальному освіті (на прикладі будь-якого муніципального освіти).
 48. Інформаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (на прикладі... ).
 49. Кадрова політика в системі охорони здоров'я (освіти): державно-управлінський
 50. Культурний простір регіону як об'єкт державного управління (на прикладі…)
 51. Ліцензування _____________виду діяльності як спосіб боротьби з інформаційною асиметрією і механізм
 52. Матеріальна відповідальність в системі державної та муніципальної служби (на прикладі...).
 53. Міжмуніципальні співпраці (на конкретному вітчизняному та зарубіжному прикладі)
 54. Місцеве самоврядування і держава (на конкретному прикладі).
 55. Методи та форми організації контролю за діяльністю органів державного управління.
 56. Методи і форми організації контролю за діяльністю органів муніципального управління (за вибором студента).
 57. Методи регулювання конкурентного середовища розвитку підприємництва (на прикладі галузі, регіону, міста) (за вибором).
 58. Світові суди і їх місце в системі державних і муніципальних органів (на прикладі...).
 59. Мультиплікаційна модель розвитку муніципального освіти за рахунок _________ підприємства базового сектора (на прикладі...).
 60. Муніципальна транспортна політика: стан, проблеми, шляхи вдосконалення (на прикладі…)
 61. Муніципальне утворення як об'єкт управління (на конкретному прикладі).
 62. Муніципальне правове регулювання як основа здійснення місцевого самоврядування ( на прикладі муніципального освіти).
 63. Муніципальне управління в містах федерального значення (на конкретному прикладі). 
 64. Муніципальне управління в сфері культури і дозвілля.
 65. Муніципальне управління житлово-комунального комплексу (на конкретному прикладі).
 66. Муніципальне управління інженерним забезпеченням поселень і загальноміським комунальним господарством (на конкретному прикладі).
 67. Муніципальне управління громадською безпекою.
 68. Муніципальне управління станом навколишнього середовища (на конкретному прикладі).
 69. Муніципальне управління економікою (на конкретному прикладі).
 70. Муніципальне установа як основний інститут надання соціальної послуги ( на прикладі ...).
 71. Податкова система як інструмент державного регулювання економіки.
 72. Податкове, цінове і тарифне регулювання на муніципальному рівні (на конкретному прикладі).
 73. Наукові основи та шляхи вдосконалення державного управління.
 74. Національні інтереси як основа міграційної демографічної політики на Україні в умовах кризи (на прикладі...).
 75. Незаконне звільнення в системі державної та муніципальної служби (на прикладі....).
 76. Обґрунтування додаткових джерел фінансування житлового будівництва. 
 77. Розробка заходів з розвитку житлово-іпотечного кредитування
 78. Обґрунтування пріоритетів розвитку малого підприємництва та розробка заходів щодо їх реалізації на регіональному (муніципальному) рівні.
 79. Освіта на Україні як об'єкт політики держави (регіональний аспект).
 80. Озеленення, освітлення території муніципального освіти як функція муніципальної влади (на прикладі...).
 81. Оптимізація автобусних маршрутів в муніципальних утвореннях (на прикладі...).
 82. Оптимізація управління бюджетними коштами на місцевому рівні (на прикладі ...)
 83. Організаційні форми комплексного управління економікою та фінансами муніципального освіти (на конкретному прикладі).
 84. Організація вивезення сміття в муніципальній освіті: практика і пропозиції щодо поліпшення (на прикладі...).
 85. Організація діяльності муніципальної влади (на конкретному прикладі).
 86. Організація та удосконалення бюджетного процесу на регіональному (муницип.) рівень.
 87. Організація ринків товарів і послуг і методи їх регулювання (на прикладі конкретних регіонів).
 88. Організація соціального прогнозування (на прикладі конкретного регіону, за вибором студента)
 89. Основні аспекти державної політики у сфері захисту малозабезпечених верств населення (на прикладі.....).
 90. Основні напрямки державної та муніципальної політики в галузі розвитку освітніх
 91. Особливості державної служби в органах прокуратури (на прикладі...).
 92. Особливості та методи регулювання споживання громадських товарів і послуг (на прикладі конкретного регіону).
 93. Особливості та шляхи вдосконалення управління системою соціального захисту населення (на прикладі конкретного регіону).
 94. Особливості муніципального управління в містах федерального значення (на прикладі г. ...).
 95. Особливості побудова бюджетної системи муніципального освіти (на прикладі ...)
 96. Особливості правового становища державного реєстратора на Україні (на прикладі...).
 97. Особливості управління діяльністю комунального закладу системи 
 98. Здійснення контролю за виконанням місцевого бюджету: основні форми, проблеми ( на прикладі ...)
 99. Здійснення міжмуніципального співробітництва: проблеми і перспективи (на прикладі муніципального освіти).
 100. Оцінка стану та розвитку міжбюджетних відносин.
 101. Оцінка стану і розробка заходів по забезпеченню економічної безпеки регіону (муніципального освіти).
 102. Патронатное виховання як напрям регіональної соціальної політики в умовах демографічної кризи (на прикладі…)
 103. Підвищення якості продовольства як напрямок регіональної політики (на прикладі…)
 104. Підвищення ефективності праці керівників органів державного та муніципального управління
 105. Поліклінічні послуги населенню: державно-управлінський аспект (на прикладі...)
 106. Політика держави з надання допомоги найбіднішим верствам населення.
 107. Політика держави щодо підвищення конкурентоспроможності продукції
 108. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування за розпорядженням земельними ділянками в сучасних умовах...
 109. Статеве виховання дітей як напрям демографічної та освітньої політики (на прикладі…)
 110. Право власності державних корпорацій (на прикладі...).
 111. Правове становище і особливості діяльності повноважних представників Президента у федеральних округах.
 112. Правові засади місцевого самоврядування (за вибором студента).
 113. Правові проблеми вдосконалення муніципальної служби (на прикладі...).
 114. Практика та можливості залучення субпорядників з метою підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ та житлової політики (на прикладі...).
 115. Предметна область муніципального управління: історичний та організаційно-правовий аспект.
 116. Надання санаторно-курортних послуг як напрямок регіональної політики (на прикладі...)
 117. Проблема збалансованості територіальних бюджетів (на прикладі...).
 118. Проблеми та перспективи розвитку регіональної системи вищої освіти (на прикладі...).
 119. Проблеми здійснення місцевого самоврядування в муніципальних районах( на прикладі муніципального району )
 120. Проблеми відповідальності в практиці муніципальної служби (на прикладі...).
 121. Проблеми розробки та реалізації Концепції кадрової політики на рівні муніципального освіти....
 122. Проблеми реалізації дворівневої моделі місцевого самоврядування ( на прикладі поселення і
 123. Проблеми створення умов для розвитку на території місцевої освіти фізичної культури і масового спорту ( на прикладі ...).
 124. Проблеми формування та ефективного використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (на прикладі ...)
 125. Проблеми формування інвестиційної привабливості муніципального освіти ( на прикладі ...).
 126. Прогнозування та регулювання економіки України в умовах ринку.
 127. Прогнозування основних показників розвитку регіону (на прикладі конкретного регіону).
 128. Прогнозування розвитку галузей соціальної сфери (за вибором студента).
 129. Прогнозування розвитку галузей соціальної сфери муніципальних утворень (за вибором студента).
 130. Прогнозування соціально-економічного розвитку.
 131. Програмно-цільовий метод бюджетування як ефективний інструмент структурних реформ (на прикладі...).
 132. Програмно-цільовий метод як інструмент управління економікою (соціальною сферою) регіону (на прикладі...)
 133. Протидія тіньовим відносинам у сфері охорони здоров'я як напрямок регіональної політики (на прикладі)
 134. Профілактика захворювань дітей як напрямок політики у сфері охорони здоров'я (на прикладі…)
 135. Профілактика захворювань населення як напрямок політики охорони здоров'я (на прикладі...)
 136. Шляхи активізації інвестиційного клімату в регіоні (на прикладі конкретного регіону, за вибором студента).
 137. Шляхи і механізми вдосконалення місцевого самоврядування (на прикладі міста, адміністративного району, муніципалітету і т. д.) (за вибором студента).
 138. Шляхи оздоровлення місцевих фінансів (на прикладі бюджету муніципального освіти).
 139. Шляхи оздоровлення регіональних фінансів (на прикладі бюджету регіону).
 140. Розвиток міжмуніципального співробітництва як шлях виходу з кризи (на прикладі...).
 141. Розвиток сучасних форм і механізмів самоврядування в регіоні (на конкретному прикладі).
 142. Розробка земельних кадастрів в умовах становлення ринку земель.
 143. Розробка інструментів муніципальної фінансової політики.
 144. Розробка заходів з благоустрою території муніципального освіти (на прикладі).
 145. Розробка заходів щодо забезпечення доступу населення та організацій до інформації про діяльність органів влади різного рівня.
 146. Розробка заходів по забезпеченню інформаційної взаємодії органів влади різного рівня.
 147. Розробка заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості території.
 148. Розробка заходів по підвищенню стійкості економічного розвитку малих міст.
 149. Розробка заходів по підвищенню ефективності використання земельних ресурсів муніципального освіти.
 150. Розробка заходів щодо підвищення ефективності муніципального управління на основі використання інформаційних технологій.
 151. Розробка заходів щодо підвищення ефективності трудового потенціалу на муніципальному рівні.
 152. Розробка заходів з розвитку рекреаційних послуг на регіональному (муніципальному) рівні.
 153. Розробка заходів з розвитку ринку житлово-комунальних послуг на муніципальному рівні.
 154. Розробка заходів з розвитку територіального громадського самоврядування.
 155. Розробка заходів з розвитку туризму на регіональному (муніципальному) рівні.
 156. Розробка заходів з розвитку економічної бази муніципального освіти.
 157. Розробка заходів з ресурсозбереження в муніципальному житловому фонді.
 158. Розробка заходів щодо вдосконалення організації утилізації та переробки побутових відходів.
 159. Розробка заходів щодо вдосконалення управління земельними ресурсами.
 160. Розробка заходів по створенню умов для кращого забезпечення населення послугами торгівлі (побутового обслуговування, громадського харчування).
 161. Розробка заходів щодо поліпшення екологічної ситуації на регіональному (муніципальному) рівні.
 162. Розробка моделі муніципального управління наукоградом.
 163. Розробка основних напрямків муніципальної молодіжної політики.
 164. Розробка основних напрямків регіональної (муніципальної) політики зайнятості та механізмів їх реалізації.
 165. Розробка регіональної (муніципальної) політики підтримки малого підприємництва та механізмів її реалізації.
 166. Розробка системи формування муніципальних замовлень і мотивації їх здійснення.
 167. Розробка стратегії розвитку муніципального підприємства.
 168. Розробка технологій управління соціально-економічним розвитком муніципального освіти.
 169. Розробка функціональної структури апарату управління місцевої адміністрації.
 170. Розробка екологічних програм муніципальної освіти та інструментів їх реалізації.
 171. Витрати субнаціональних бюджетів та розподіл видаткових повноважень між рівнями державної влади (на прикладі...).
 172. Реалізація повноважень представницькими органами МСУ: правовий та організаційний аспект.
 173. Регіональна житлова політика як спосіб боротьби з бідністю (на прикладі...).
 174. Регіональний спорт як об'єкт регіональної політики (на прикладі...)
 175. Регулювання стану шлюбного ринку в рамках регіональної політики (на прикладі...)
 176. Результативність бюджетних витрат як важливий фактор підвищення ефективності управління
 177. Результати ведення родових сертифікатів на території Курської області і перспективи розвитку послуг з допомозі в пологах.
 178. Релігія як фактор сталого розвитку муніципального освіти (на прикладі...).
 179. Реорганізація державних (муніципальних) унітарних підприємств в умовах їх реформування як фактор підвищення результативності бюджетних витрат (на прикладі ..)
 180. Ризики та інструментарій забезпечення сталого розвитку регіону (на прикладі конкретного регіону).
 181. Роль держави в розробці стандартів якості (на прикладі конкретного напряму діяльності).
 182. Роль держави та органів місцевого самоврядування у вдосконаленні системи середнього (початкового
 183. Роль державної соціальної політики у згладжуванні соціальних девіації (на прикладі...)
 184. Роль інновацій у вдосконаленні системи державного та муніципального управління освітнім
 185. Роль муніципальної влади у формуванні і зростанні людського капіталу (на прикладі...).
 186. Роль муніципальних і регіональних влад в доступності медичних послуг (на прикладі...).
 187. Роль муніципальних органів влади у підвищенні якості освітніх послуг (на прикладі...).
 188. Роль переписів населення у вдосконаленні регіональної демографічної політики (на прикладі…)
 189. Роль сільськогосподарських переписів у вдосконаленні регіональної аграрної політики (на прикладі…)
 190. Роль фактора національної ідентичності в реалізації демографічної (соціально-економічної) політики
 191. Сімейна політика і робота з дітьми та підлітками в релігійних організаціях: проблеми взаємодії (на прикладі...)
 192. Сімейна політика: механізм реалізації в умовах розмежування повноважень влади (на прикладі...).
 193. Система державного антимонопольного регулювання економіки.
 194. Система державного регулювання ринку праці.
 195. Система федеральної фінансової підтримки регіонів (на прикладі...).
 196. Удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з муніципальними підприємствами (організаціями).
 197. Удосконалення державного (муніципального) управління розвитком охорони здоров'я.
 198. Вдосконалення діяльності АТП щодо поліпшення організації транспортного обслуговування населення муніципального освіти.
 199. Удосконалення діяльності місцевих органів управління з організації, утримання та розвитку муніципального водопостачання.
 200. Удосконалення діяльності місцевих органів управління з організації, утримання та розвитку муніципальних енерго -, газо -, теплопостачання.
 201. Удосконалення діяльності місцевих органів управління з регулювання та підтримки малого підприємництва.
 202. Вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню соціальної підтримки населення муніципального освіти.
 203. Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з організації утримання та розвитку муніципальних закладів охорони здоров'я.
 204. Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з організації утримання та розвитку закладів освіти.
 205. Вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування з організації експлуатації та утримання муніципального житлового фонду.
 206. Вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння зайнятості населення.
 207. Вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для розвитку фізичної культури і спорту.
 208. Удосконалення інвестиційно-фінансової діяльності муніципального освіти
 209. Удосконалення інструментів фінансування соціальної сфери муніципального освіти.
 210. Удосконалення інформаційного забезпечення державного (муніципального) управління.
 211. Удосконалення кадрового забезпечення державного (муніципального) управління.
 212. Удосконалення механізму участі органів місцевого самоврядування в охороні навколишнього середовища.
 213. Удосконалення обслуговування населення послугами пасажирського транспорту.
 214. Удосконалення організації та проведення конкурсів з розміщення державного (муніципального) замовлення.
 215. Удосконалення організації та стимулювання інвестиційного процесу в регіоні (муніципальній освіті).
 216. Удосконалення організації муніципального управління Формування системи муніципального управління на рівні адміністративного району великого міста.
 217. Удосконалення організації ритуальних послуг та утримання місць поховання.
 218. Удосконалення організації соціального захисту населення муніципального освіти.
 219. Удосконалення організації транспортного обслуговування населення муніципального освіти.
 220. Удосконалення організації управління благоустроєм території муніципального освіти.
 221. Удосконалення організації управління житлово-комунальним господарством на муніципальному рівні
 222. Удосконалення організації управління житловим фондом.
 223. Вдосконалення організації управління зайнятістю населення на регіональному (муніципальному) рівні.
 224. Вдосконалення організації управління соціально-економічним розвитком муніципального освіти.
 225. Вдосконалення організації управління торговим (побутовим) обслуговуванням населення на регіональному (муніципальному) рівні.
 226. Удосконалення організації управління експлуатацією та ремонтом муніципального житлового фонду.
 227. Удосконалення організаційної структури місцевої адміністрації.
 228. Удосконалення оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (на прикладі....).
 229. Удосконалення підготовки кадрового резерву в державній цивільній службі.
 230. Удосконалення процедур ліцензування освітніх програм як напрямок політики (на прикладі...).
 231. Удосконалення процесу розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку муніципальної освіти
 232. Вдосконалення процесу розробки та реалізації регіональної (муніципальної) інвестиційної політики.
 233. Вдосконалення роботи громадського транспорту в регіоні на основі моделі Кристаллера (на прикладі...).
 234. Удосконалення роботи органів місцевого самоврядування з водопостачання житлового фонду.
 235. Удосконалення системи торгового (побутового) обслуговування населення муніципального освіти.
 236. Удосконалення системи управління муніципальною освітою.
 237. Удосконалення системи управління економічним розвитком муніципального освіти.
 238. Удосконалення територіальної організації торговельного (побутового) обслуговування населення на регіональному (муніципальному) рівні.
 239. Удосконалення транспортного обслуговування населення міста на основі розвитку ринку транспортних послуг.
 240. Удосконалення управління агропромисловим комплексом.
 241. Удосконалення управління державною (муніципальною) власністю.
 242. Удосконалення управління зайнятістю населення на регіональному (муніципальному) рівні.
 243. Удосконалення управління інвестиційною діяльністю муніципального освіти.
 244. Удосконалення управління інвестиціями в людський ресурс на регіональному (муніципальному) рівні.
 245. Удосконалення управління муніципальною нерухомістю.
 246. Удосконалення управління охороною навколишнього середовища міста.
 247. Удосконалення управління соціально-економічним потенціалом муніципального освіти.
 248. Удосконалення управління соціально-економічним розвитком міста (за вибором студента).
 249. Удосконалення управління соціально-економічним розвитком муніципального освіти.
 250. Удосконалення управління фінансовими ресурсами муніципального освіти. 106. Удосконалення управління видатками місцевого бюджету.
 251. Удосконалення управління економікою муніципальної освіти на базі інформаційних технологій.
 252. Удосконалення форм участі населення у здійсненні місцевого самоврядування (на прикладі
 253. Удосконалення формування та використання фінансових ресурсів муніципального освіти.
 254. Удосконалення державного (муніципального) управління розвитком системи освіти.
 255. Сучасні особливості управління системою освіти (на прикладі конкретного регіону).
 256. Сучасні підходи до оцінки ефективності роботи державних і муніципальних службовців
 257. Сучасні проблеми і шляхи вдосконалення управління розвитком культури і мистецтва (на прикладі ...).
 258. Стан і проблеми формування та функціонування виконавчо-розпорядчих органів місцевого самоврядування.
 259. Соціально-управлінські аспекти боротьби з корупцією на державній службі ( на прикладі...).
 260. Соціально-економічний розвиток та управління міського чи сільського району (на конкретному прикладі).
 261. Соціальні і демографічні перспективи сільської території як результат реалізації реформи місцевого самоврядування (на прикладі...)
 262. Способи зниження соціальної диференціації на муніципальному рівні: позитивний і нормативний аналіз (на прикладі...).
 263. Стимулювання регіональної науки в рамках регіональної політики
 264. Стратегічне планування муніципальним освітою як спосіб забезпечення стабільності розвитку муніципального освіти (на прикладі...).
 265. Стратегічне планування розвитку муніципального освіти (на прикладі).
 266. Стратегічне планування розвитку територій муніципального освіти.
 267. Стратегічне управління житлово-комунальним господарством муніципального освіти.
 268. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком муніципального освіти.
 269. Стратегія управління муніципальним закладом (додаткової освіти, охорони здоров'я, соціального
 270. Структура органів державної влади та шляхи її вдосконалення.
 271. Структура органів місцевого самоврядування та критерії оцінки їх (на конкретному прикладі) (за вибором студента)
 272. Територіальна організація місцевого самоврядування (на конкретному прикладі).
 273. Товарні інтервенції (лізинг, цінове регулювання та ін) як механізми державного регулювання розвитку АПК (на прикладі…)
 274. Трудові міграції в прикордонному регіоні: державно-управлінський аспект (на прикладі...)
 275. Поліпшення житлових умов населення як напрямок регіональної політики (на прикладі…)
 276. Управління державним (муніципальним) майном на основі вдосконалення оціночної діяльності.
 277. Управління комплексним соціально-економічним розвитком муніципального освіти (на конкретному прикладі).
 278. Управління розвитком охорони здоров'я (на прикладі конкретного регіону).
 279. Управління соціальною сферою.
 280. Управління фінансами муніципальних утворень.
 281. Управління фінансами територіального фонду обов'язкового медичного страхування (на прикладі...).
 282. Федеральна інспекція праці в системі державних і муніципальних органів (на прикладі...).
 283. Фінансово-економічна основа місцевого самоврядування, Проблеми та шляхи їх вирішення в муніципальній освіті
 284. Формування здорового способу життя дітей як напрям освітньої політики (на прикладі...)
 285. Формування інформаційного забезпечення вирішення завдань соціально-економічного розвитку муніципального освіти.
 286. Формування муніципального замовлення на послуги з обслуговування житлового фонду.
 287. Формування муніципального ринку праці та задоволення попиту на робочу силу.
 288. Формування муніципальної системи управління майново-земельним комплексом міста.
 289. Формування організаційно-економічного механізму підтримки малого підприємництва на регіональному (муніципальному) рівні.
 290. Формування системи комплексного управління утилізацією побутових відходів міста.
 291. Формування стратегії соціально-економічного розвитку муніципального освіти.
 292. Формування територіальної системи інформаційних ресурсів.
 293. Формування фінансового потенціалу муніципального освіти.
 294. Форми і методи державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю (на прикладі конкретних регіонів).
 295. Форми і методи державного регулювання сталим розвитком регіону (за вибором студента на прикладі конкретного регіону).
 296. Форми і методи здійснення Не державної регіональної політики (на прикладі конкретного регіону).
 297. Функціональна роль бюджету в регулюванні економіки.
 298. Еволюція і сталий розвиток міст (на конкретному прикладі).
За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з державного та муніципального управління на замовлення.

Справимся с любой темой!