Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з географії

Основними завданнями виконання дипломної роботи з географії є: систематизація, закріплення й поглиблення теоретичних і практичних знань, розвиток умінь і навичок роботи з різними видами спеціальної літератури, застосування засвоєних знань при вирішенні конкретних наукових і практичних завдань, розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методами експериментального дослідження, застосування засвоєних знань на практиці.

При розкритті теми дипломної роботи з географії випускник вчиться планувати, збирати інформацію, працювати з науковою літературою і картографічними матеріалами, відбирати інформацію, аналізувати просторові закономірності, встановлювати взаємозв'язки між територіальними системами (природними, соціальними, виробничо-соціальними).

Тематика дипломних робіт з географії настільки різноманітна, що, найчастіше, можна визначити лише напрями, за якими студент може зробити свій власний вибір.

Приблизний список тим дипломних робіт з географії:
 1. Атлантичний океан: біогеоценоз та екологічні проблеми
 2. Генетичні типи внутрішньоплітних підняттів і їх зв'язок зі спрединговими хребтами Індійського океану
 3. Географія промислового рибальства
 4. Географія чорної металургії
 5. Геополітика і геоекономіка Норвегії
 6. Німеччина: економіка і політика
 7. Гірничо-геологічна характеристика рудника
 8. Стародавні міста ...: зв'язок з рельєфом в архітектурно-планувальному рішенні
 9. Тваринний світ в системі розміщення продуктивних сил
 10. Історія географічних відкриттів
 11. Математичне моделювальне селевих процесів
 12. Методи прогнозу лавинної небезпеки
 13. Моніторинг та прогнозування геофізичних процесів
 14. Оброблення вертикальних стовбурів
 15. Особливості комунікаційного управління в кризових ситуаціях
 16. Оцінка впливу регіональних особливостей на розміщення виробничих сил в Киргизькій Республіці
 17. Оцінка рекреаційно-геоморфологічного потенціалу територій з активною геодинамікою
 18. Придністров'я в геополітичній картині світу
 19. Природа Австралії (небезпечна фауна і флора)
 20. Проблеми метагеографии
 21. Проблеми сучасної Австрії
 22. Розвиток нових індустріальних країн Південно-Східної Азії
 23. Розробка методики створення рекреаційно-геоморфологічної ДВС на прикладі пам'ятника Пор-Бажин
 24. Розселення населення Приморської зони Одеської області
 25. Регіональні відмінності і проблеми демографічного розвитку Європи
 26. Сучасні геоморфологічні процеси в...
 27. Сучасні демографічні процеси в ...
 28. Соціально-економічний розвиток та управління міського району
 29. Будова і особливості формування заплавних боліт р. ...
 30. Територіальна організація новітніх галузей промисловості
 31. Облік природного середовища в економічній географії
 32. Функціонування антропогенно-геоморфологічних систем (на прикладі басейнів малих річок г. ...)
 33. Характеристика природних ресурсів ...
 34. Еволюція і динаміка геосистем
 35. Еколого-геоморфологічний аналіз водозборів штучних водойм г. ...
 36. Еколого-геоморфологічне картографування міських територій на прикладі м....

За будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з географії на замовлення.

Справимся с любой темой!