Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних за элетротехнике

В рамках теми дипломної роботи з електротехніки студенту необхідно показати своє володіння фізичними, матеріалознавчими, конструктивно-технологічними і схемотехническими основами сучасної радіоелектроніки, аудіовізуальної техніки, електротехніки і знаннями з проектування, виготовлення, налагодження, випробування, експлуатації сучасної радіоелектронної апаратури, електричного і електромеханічного устаткування, аудіовізуальної техніки.

Дипломні проекти з електротехніки повинні відображати одне або сукупність наступних напрямків:
 • конструкторський;
 • технологічний;
 • дослідний;
 • з розробки програмних засобів для ЕОМ.

Конструкторські проекти (роботи)

В дипломних проектах цього профілю вирішуються завдання розробки конструкцій вузлів, блоків і в цілому радіоелектронної апаратури, електричного і електромеханічного устаткування, аудіовізуальної техніки, так і вдосконалення (модернізації) апаратури та обладнання на підставі досліджень, моделювання та випробувань. В процесі дипломного проектування з електротехніки може розроблятися і створюватися лабораторне обладнання для оснащення навчального процесу. Конструкторські теми повинні включати розрахунки складових елементів апаратури та обладнання.

Теми конструкторських дипломних робіт з електротехніки можуть формулюватися наступним чином:
 1. розробка вузлів аудіовізуальної техніки;
 2. розробка відеоконтрольного пристрою для стенду регулювання телевізійних блоків;
 3. розробка лабораторного джерела живлення;
 4. розробка блоку індикації для електронного витратоміра води і газу;
 5. розробка лабораторного стенду «Помножувач частоти»;
 6. розробка електричних та електромеханічних пристроїв, систем та систем їх аварійного захисту;
 7. розробка систем охорони об'єктів.

Технологічні проекти (роботи)

Дипломні роботи з технології присвячені розробці нових технологічних процесів і операцій в процесі створення радіоелектронної апаратури, аналізу і модернізації існуючих технологічних процесів та їх складових операцій, а також в дипломних проектах вивчаються фізико-хімічні процеси на окремих операціях, планується та проводиться технологічний експеримент, модернізуються або розробляються нові операції, розробляється документація на технічне обслуговування експлуатацію і ремонт. Результатом такої роботи є рекомендації щодо підвищення ефективності технологічного процесу, спрямовані на підвищення якості і надійності апаратури чи її блоків, надійності пристроїв, електричного і електромеханічного устаткування.

В рамках дипломних проектів з електротехніки цієї тематики можуть бути розроблені і рекомендовані технологічний маршрут і технологічні операції виготовлення радіоелектронного виробу або його блоків і друкованих плат, електричного електромеханічного обладнання, а також проведена розробка проектів кінозалів, видеозалов.

Теми дипломних робіт технологічного напрямку з електротехніки можуть бути наступними:

 1. розробка технологічного процесу виготовлення друкованої плати джерела внутрішнього живлення портативного пеленгатора;
 2. розробка технологічного процесу складання вимірювача пульсу на основі інфрачервоного датчика;
 3. модернізація операцій монтажу цифрового індикатора в вимірнику артеріального тиску;
 4. Розробка технологічного процесу виготовлення блоку управління електроприводом, пристроїв контролю споживання електроенергії;
 5. розробка технологічного процесу виготовлення систем охоронної сигналізації;
 6. розробка технологій запису та відтворення аудіовізуальних програм; розробка проектів кінотеатрів, відеозалів, розробка проектів котелень, підстанцій, енергообліків.

Дослідницькі проекти (роботи)

Дипломні роботи з електротехніки цього профілю присвячуються теоретичним і експериментальним дослідженням роботи вузлів і блоків апаратури, електромеханічного обладнання, а також функціонування радіоелектронної та електричної апаратури при різних зовнішніх впливах або вимірів електричних параметрів (характеристик), електрообладнання (або його блоків), дослідженням якості роботи систем автоматики, охоронної сигналізації та порівнянням їх з розрахунковими, дослідженнями якості кінопоказу, звуковідтворення, Проводяться дослідження впливу конструктивно-технологічних факторів на Параметри і характеристики апаратури, електрообладнання, аудіовізуальної техніки. На основі отриманих результатів дипломник формулює рекомендації щодо корекції електричних схем і конструкцій пристроїв, технологічних процесів їх виготовлення, вимоги щодо оптимального застосування апаратури, електроустаткування, аудіовізуальної техніки.

Зразковими темами дипломних робіт з електротехніки дослідницького спрямування можуть бути:
 1. дослідження способів відновлення працездатності кінескопів кольорового зображення;дослідження роботи блоку генератора стандартних сигналів;
 2. дослідження роботи електродвигуна;
 3. дослідження роботи генератора струму;
 4. дослідження роботи систем автоматики;
 5. дослідження якості аудіо відео записів і відтворення;
 6. дослідження роботи систем охоронної сигналізації.

Дипломні проекти (роботи) з розробки програмних засобів для ЕОМ

В дипломних проектах даного виду студенти створюють програмні засоби на різних алгоритмічних мовах і в різних програмних середовищах для керування електронним та електромеханічним обладнанням, роботою енергосистем, управління системами відеозапису та відтворення. Крім того, можуть розроблятися бази даних для ЕОМ. Внаслідок характеру спеціальності, за якою готуються випускники програмні розробки здебільшого мають прикладний характер і присвячені опису, дослідження та моделювання роботи радіоелектронних пристроїв та їх елементів, електричного і електромеханічного устаткування для забезпечення формування аудіовізуальних програм. Створюються програми для систем автоматизованого проектування, управління технологічними процесами, автоматизації досліджень і навчального процесу. Розробляються бази даних повинні бути пов'язані з різними розділами електротехніки, радіоелектроніки і вирішувати дослідницькі, проектні та довідково-інформаційні завдання.

Приклади тим дипломних робіт з електротехніки з розробки програмних засобів для ЕОМ:

 1. розробка програми для системи збору та обробки інформації;
 2. розробка електронного довідника по напівпровідникових приладах та інтегральних мікросхемах, електроапаратури;
 3. розробка електронного довідника з причин відмов в апаратурі, електротехнічному та електромеханічному обладнанні;
 4. розробка програм для ЕОМ з розрахунку елементів радіоелектронної апаратури;
 5. розробка навчальної програми для ЕОМ з основ мікроелектроніки, електротехніки;
 6. розробка програм управління електричним та електромеханічним обладнанням;
 7. застосування сучасного програмного забезпечення (мультимедіа, моделювання).
Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з електротехніки на сайті в переліку готових робіт.

За будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з електротехніки на замовлення.

Справимся с любой темой!