Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з економетрики

Дипломна робота з економетрики, як правило, виконується на базі конкретних статистичних даних з економіки РФ і світової економіки.

Дисципліна "Економетрика" тісно пов'язана з базовими економічними дисциплінами: макро - і мікроекономікою та іншими дисциплінами економічного циклу. При написанні дипломної роботи з економетрики студенти активно використовують основи математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей і математичної статистики, а також інформаційні технології.

В рамках теми дипломної роботи з економетрики необхідно:

 • розробляти та застосовувати економетричні моделі та методи для вирішення прикладних завдань підтримки прийняття оптимальних рішень, поточного та перспективного планування та управління підприємствами, організаціями та фірмами;
 • застосовувати сучасні інформаційні технології підготовки вихідних даних для економетричних розрахунків та аналізу отриманих результатів;
 • аналізувати та інтерпретувати результати економетричних розрахунків, верифікувати модельні співвідношення між аналізованими економічними показниками і оцінювати невідомі значення параметрів у цих співвідношеннях на базі вихідних економічних даних;
 • виконувати точковий та інтервальний прогноз економічних показників, заснований на регресійних моделях і аналізі часових рядів.
Приблизний список тим дипломних з економетрики:
 1. Агентська теорія структури капіталу: емпірична перевірка і можливості застосування для російських компаній
 2. Аналіз взаємозв'язку прибутковості і рейтингу корпоративних облігацій російських компаній
 3. Аналіз витрат на капітал російської акціонерної компанії (на конкретному прикладі)
 4. Аналіз інвестиційних проектів методом реальних опціонів: концепція, досвід і можливості використання в російських компаніях
 5. Аналіз інвестиційних проектів методом скоректіорвоанной наведеної вартості: концепція, досвід і можливості використання в російських компаніях
 6. Аналіз проблем і механізмів регулювання державного боргу
 7. Аналіз фінансових криз
 8. Асиметрична інформація та фінансові ринки
 9. Банківські кризи та банківські паніки
 10. Валютні режими і макроекономічні показники
 11. Взаємозв'язок демографічних і соціально-економічних процесів в сучасній Україні.
 12. Питання вимірювання темпів і пропорцій в економіці в умовах швидкої зміни технологічних укладів.
 13. Вибір в умовах ризику: теорія та емпіричні дані
 14. Діагностика та аналіз проблем в організаціях
 15. Динаміка і фактори інфляції в сучасній російській економіці.
 16. Динаміка соціально-економічної диференціації та економічне зростання.
 17. Довгострокове і середньострокове прогнозування розвитку української економіки
 18. Вимірювання та аналіз соціальних процесів
 19. Інформаційна ефективність фінансових ринків
 20. Дослідження соціальної та економічної нерівності
 21. Якість бізнес-прогнозів і поведінка підприємств у перехідній економіці
 22. Компромісна теорія структури капіталу: емпірична перевірка і можливості застосування для російських компаній
 23. Математичне моделювання економічних криз
 24. Методи тарифного регулювання та реформи природних монополій
 25. Моделі обмеженої раціональності в перехідній економіці
 26. Моделювання валютних режимів
 27. Моделювання та аналіз соціальних структур
 28. Моделювання спекулятивних атак на фінансових ринках
 29. Невирішені проблеми в теорії міжнародної економіки
 30. Оцінка діяльності компанії на основі економічного прибутку: концепція, досвід і можливості використання в українських компаніях
 31. Політика виплат інвесторам в українських компаніях: емпіричний аналіз
 32. Проблеми передбачення кризових ситуацій
 33. Прогнозування часових рядів, методом Бокса-Дженкінса
 34. Сигнальна теорія політики виплат: емпірична перевірка та можливості застосування для українських компаній
 35. Сучасна динаміка валютних курсів: фактори і наслідки.
 36. Структура капіталу українських банків: емпіричне дослідження
 37. Структура капіталу українських компаній: емпіричне дослідження
 38. Структурні зміни в економіці України в 1990е-2000-і роки.
 39. Структурні економетричні моделі в статиці і динаміці та їх економічні програми
 40. Переконання і рівноваги в динамічних іграх
 41. Еволюційні ігри та їх економічні додатки
 42. Економетричні методи аналізу часових рядів.
 43. Економетричні моделі країн, що розвиваються
 44. Економетричні моделі соціальних процесів
 45. Економетричний аналіз в маркетингу і рекламі.
 46. Економетричний аналіз в теорії фірми.
 47. Економетричний аналіз якості роботи вузу (на прикладі ...).
 48. Економічна модель футбольного клубу
 49. Економічні реформи та інституційна трансформація
 50. Елементи ціноутворення похідних фінансових інструментів
 51. Емпіричний аналіз українського ринку корпоративного контролю

Якщо сформулювати тему дипломної не вдається, то можна подивитися приклади дипломних робіт з економетрики в переліку готових робіт.

За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з економетрики на замовлення.

Справимся с любой темой!