Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з документообігу

Тема дипломної роботи з документообігу передбачає оргпроектную розробку інформаційно-документаційного управління, виконану на базі конкретної організації; теоретичну роботу з проблем документоутворення, розвитку документа, систем документації або історії діловодства.

Всі можливі теми дипломних робіт з документообігу умовно можна розділити на кілька груп:

 • історичні роботи (дослідження розвитку вітчизняного діловодства, вивчення процесів документотворення конкретного підприємства або органу державної влади за певний період та ін);
 • теоретичні дослідження (систематизація, класифікація, уніфікація документів, типологія діловодства в Росії і зарубіжних країнах і т. д.);
 • історіографічні дослідження (наприклад, проведення аналізу уявлень у вітчизняних фахівців щодо ролі документа в управлінській сфері за певний період або історіографічного огляду по вузькій проблематиці);
 • дипломні роботи, що носять прикладний характер (управління документообігом, Автоматизація діловодних процесів).

В рамках теми дипломної роботи по документообігу студенти можуть розробити і запропонувати комплекс організаційно-правових документів для новоствореної фірми або для новоутвореного структурного підрозділу (наприклад, з організації праці або в області системи менеджменту якості та ін). Крім того, можливо написати роботу, яка аналізує діловодну діяльність конкретних посадових осіб (секретарів, діловодів, офіс-менеджерів та ін). Вітаються спрямовані на аналіз будь-якої конкретної системи документації: кадрової, бухгалтерської, статистичної, Пенсійного фонду та ін Більш того, можливе вивчення окремих комплексів документів організації − планової, звітної, організаційно-правової та ін. документації.

Список тем дипломних робіт з документообігу:
 1. Автоматизація процесів документообігу в...
 2. Аналіз документаційного забезпечення діяльності ...
 3. Аналіз документаційного забезпечення управління в...
 4. Аналіз і розробка системи автоматизації документообігу для підприємства ...
 5. АНАЛІЗ ЗАХОДІВ З ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ В...
 6. Аналіз організації документообігу та його автоматизація на прикладі підприємства ...
 7. Аналіз підготовки документів до архівного зберігання на підприємстві ...
 8. Впровадження електронного документообігу на прикладі адміністрації міста ...
 9. Діловодство на підприємстві ...
 10. Документаційне забезпечення управління організації " на прикладі ...
 11. Документація та організація документообігу в...
 12. ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ...
 13. Документування створення та діяльності ...
 14. Законодавча основа, що регулює документаційне забезпечення управління на Україні та за кордоном
 15. Інструкція з діловодства організації, її значення, склад, вимоги до складання, оформлення, видання
 16. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ...
 17. Визначення ефективності впровадження системи електронного документообігу (СЕД) на змодельованій фірмі
 18. Оптимізація та управління документообігом корпорації ...
 19. Організаційно-правові документи
 20. Організація впровадження системи електронного документообігу на прикладі ...
 21. Організація документообігу в бухгалтерії на прикладі ..
 22. Організація документообігу за кордоном
 23. Організація документообігу на підприємстві ...
 24. Організація і технологія документаційного забезпечення
 25. Організація секретарського обслуговування на прикладі ...
 26. Організація електронної системи документообігу
 27. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 28. Основні проблеми документування процедури звільнення працівників
 29. Порядок проведення експертизи цінності документів діловодства організації ...
 30. Проектування інформаційної системи документообігу в освітній системі
 31. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЮ ...
 32. Розвиток видів і формулярів документів в державних установах на Україні
 33. Розробка автоматизованої системи обробки документів ...
 34. Розробка та впровадження автоматизованих систем документообігу у відділі тестування компанії ТОВ ...
 35. Розробка інструкцій з діловодства для підприємств ...
 36. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ОПТИМІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОШТОРИСНО-ДОГОВІРНОГО ВІДДІЛУ
 37. Розробка заходів з оптимізації документообігу в рамках будівельного підприємства ...
 38. СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ В ...
 39. Система документообігу в органах законодавчої влади
 40. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ...
 41. Система електронного документообігу ...
 42. УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ...
 43. Удосконалення системи контролю виконання прийнятих рішень в органах виконавчої влади
 44. УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДУ ТА ФОРМ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ В...
 45. Способи реалізації обов'язковості та рекомендаційності в комерційних документах
 46. Теоретичні основи організації та розвитку кадрового документообігу
 47. Теоретичні, нормативно - правові та методичні засади комплектування державних архівів документами
 48. Трудовий і цивільний договір
 49. Формування справ як технологічна операція діловодства
 50. Електронний документообіг на прикладі ТОВ ... і рекомендації щодо його вдосконалення
 51. Електронний документообіг: переваги та недоліки
 52. Ефективність автоматизації документообігу

По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи по документообігу на замовлення.

Справимся с любой темой!