Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з Бізнес-планування

Ефективність діяльності нового підприємства або впровадження нових елементів в діяльність вже існуючого, визначається закладеними в бізнес-плані плановими показниками. В результаті ефективного і продуманого процесу бізнес-планування керівники, інвестори і підприємці отримують інструмент, що дозволяє аналізувати майбутню діяльність підприємства, аналізувати грошові потоки, передбачати ризики та виникають витрати. Бізнес-планування - це основний елемент економічної політики організації. Така тема завжди буде актуальна для організації, оскільки бізнес - планування в умовах ринкових відносин просто необхідно.

В ході написання дипломної роботи з бізнес-планування студент повинен продемонструвати отримані навички та вміння до написання бізнес-плану, виконання конкретних інвестиційних розрахунків, вибору найбільш раціональних рішень, управління реалізацією бізнес-ідеї.

Що стосується складності написання дипломної роботи по темі бізнес-планування, то розрахунок даних сам по собі нескладний - всі методики давно розроблені і активно застосовуються повсюдно, потрібно їх просто застосувати до своєї діяльності. Складність полягає лише в тому, що для того, щоб план був наближений до реальності, потрібно врахувати безліч факторів, а деякі з них не завжди очевидні. В іншому випадку, бізнес-план буде просто недостовірним.

Загалом класифікація дипломних робіт з бізнес-планування може бути представлена наступним чином:
 •     По цільовій аудиторії
Навчальний заклад (щоб просто зробити диплом для Вузу)
Зовнішній споживач (залучення інвестора)
Для власних потреб (створення власного підприємства)
 •     По етапу розвитку підприємства
Бізнес-план розвитку існуючого підприємства
Бізнес-план нового підприємства
 •     По підходу до реалізації
Фінансово-інвестиційні бізнес-плани (упор зроблений на оцінці фінансово-інвестиційних потоків і показників)
Маркетингові бізнес-плани (основне-це оцінка попиту, дослідження ніші і т.п.)
Бізнес-плани щодо компетенцій (на напрями діяльності запрошуються визнані професіонали, досвід яких відображається в плані)

Зазвичай бізнес-план має наступну типову структуру:

 • Резюме (Ідея, огляд, основні цифри)
 • Опис підприємства, для якого виконується бізнес-план
 • Опис продукту (товарів, робіт, послуг)
 • Аналіз ринку, маркетинг і продажу
 • План виробництва
 • Організаційний план
 • Оточення і нормативна інформація
 • Фінансовий план
 • Ризики проекту
 •  Календарний план реалізації проекту

В дипломної роботі перераховані пункти вставляють у другу і третю частину роботи.

Приблизний список тим дипломних робіт з бізнес-планування наведено нижче:
 1. Аналіз ліквідності підприємства в практиці вітчизняного фінансового менеджменту.
 2. Бізнес-план як основа моделювання нових проектів виробництва товарів.
 3. Бізнес-план по...
 4. Вплив життєвого циклу бізнесу на стратегічне планування.
 5. Можливості та обмеження використання готових програмних продуктів у розробці бізнес-планів.
 6. Значення додатків до бізнес-плану.
 7. Категорії та характеристики інвесторів.
 8. Коефіцієнти, що застосовуються для контролю економічної ефективності проекту.
 9. Критерії, що визначають фізичну реалізованість бізнес-плану.
 10. Маркетингові рішення для бізнес-плану.
 11. Місце бізнес-планування в стратегічному менеджменті. Характеристика принципових відмінностей учасників бізнесу: власника, менеджера, працівника.
 12. Місце і роль бізнес-планування в процесі управління підприємством
 13. Методи оцінки інвестиційного ризику.
 14. Методи управління ризиками інвестиційного проекту.
 15. Особливості бізнес-планування в індивідуальних підприємницьких структурах
 16. Особливості держави як потенційного інвестора в бізнес.
 17. Планування фінансово - економічної діяльності підприємства
 18. Поняття, сутність і класифікація інвестиційних ризиків.
 19. Споживачі бізнес-плану як інформаційного продукту.
 20. Принципи аналізу та оцінки бізнес-плану менеджментом фірми.
 21. Принципи аналізу та оцінки бізнес-плану потенційним інвестором.
 22. Проблеми розробки бізнес-плану інвестиційного проекту та шляхи їх вирішення
 23. Розробка бізнес-плану підприємства з урахуванням ризиків
 24. Розробка та оцінка ефективності бізнес плану ПЗ ...
 25. Розробка фінансового розділу бізнес-плану підприємства ...
 26. Зв'язок між вкладаються інвестиціями і керованістю бізнесу.
 27. Зміст і особливості розробки вступної частини бізнес-плану
 28. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "оцінка ринкової ситуації".
 29. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "Організаційний план".
 30. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "Оцінка ризику та страхування".
 31. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "План маркетингу".
 32. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "План виробництва".
 33. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "істота проекту діяльності".
 34. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "фінансовий план".
 35. Зміст і особливості розробки розділу бізнес-плану "Юридичний план".
 36. Склад і зміст бізнес-плану.
 37. Способи пошуку ідеї бізнесу.
 38. Способи збереження комерційних і технологічних секретів при поширенні бізнес-планів серед потенційних інвесторів.
 39. Стратегічне і перспективне планування бізнесу.Бізнес-план як інструмент інноваційної діяльності фірми.
 40. Вимоги, що пред'являються до визначення ціни планованого товару при порівнянні з конкурентними товарами.
 41. Управління інвестиційними проектами.
 42. Характеристика джерел капіталу, що залучається бізнесом.
 43. Характеристика відмінності інвестора від кредитора.
 44. Характеристика мети і принципового значення резюме.
 45. Економічне обґрунтування організації підприємства ПЗ ...

За будь-якою з вищенаведених тим, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з бізнес-планування на замовлення.

Справимся с любой темой!