Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних по Базах даних

Інформаційні системи зараз використовуються повсюдно. В основі будь-якої інформаційної системи лежить база даних. Бази даних (БД) складають в даний час основу комп'ютерного забезпечення інформаційних процесів, що входять практично в усі сфери людської діяльності.

Процес створення бази даних - стандартна процедура, що має чіткий опис в стандартах, інструкціях, методичних вказівках, але в той же час, досить складна, вимагає обліку безлічі нюансів та специфіки інформаційної системи, у рамках якої вона створюється.

Дипломна робота по базах даних має високий рівень практичної значущості. Як правило, створена в рамках ВКР база даних до моменту захисту роботи вже вводиться в експлуатацію (або продовжує працювати, якщо вона вже була створена і функціонувала). Актуальність теми дипломної роботи по базах даних зазвичай полягає у вирішенні проблем, що виникають із-за специфіки її роботи.

Теми дипломних робіт по базах даних можуть включати в себе створення баз даних в рамках проектування цілої інформаційної системи, розробкою власної СУБД (така СУБД буде поступатися по функціоналу лідерам цього класу програмних продуктів, однак буде адаптована для потреб конкретного підприємства), вирішення проблем використання широко використовуються СУБД. В рамках теми дипломної роботи по базах даних можна реалізувати різні алгоритми сортування, пошуку і захисту інформації, провести порівняльний аналіз методів.

Нижче наведено приблизний список тим дипломних робіт по базах даних:

 1. DATA MAINING-основні поняття. Методи розробки даних.
 2. ER-проектування БД і забезпечення безпеки БД
 3. OLAP технології
 4. Адміністрування бази даних: функції, завдання, стандарти. 
 5. Адміністрування БД типу клієнт/сервер
 6. Адміністрування ООБД
 7. Архітектура СУБД
 8. Відновлення та оптимізація запитів
 9. Графічні бази даних
 10. Діалект SQL реалізований в СУБД MS ACCESS
 11. Діалект SQL реалізований в СУБД MS SQL Server
 12. Переваги і недоліки мережевої моделі даних.
 13. Інструменти розробки даних. Розробка даних і сховищ даних.
 14. Використання середовища WEB як платформи додатків баз даних
 15. Класифікація та порівняльний аналіз типів розподілених систем баз даних
 16. Концепція тризначної логіки в мові SQL
 17. Логіка програми і багаторівнева Архітектура додатків в системах клієнт / сервер
 18. Методологічні та технологічні проблеми концептуального проектування баз даних
 19. Методи масштабування серверів БД
 20. Методи оптимізації запитів в MySQL
 21. Моделі розподілу інформації
 22. Моделювання бази даних: проблема слабкої кількості сутностей (слабкі об'єкти)
 23. Мультибазы даних. Архітектура. Підтримання цілісності.
 24. Мультимедійні бази даних.
 25. Надійність і безпека серверів баз даних
 26. Об'єктно-орієнтовані механізми управління даними і моделі
 27. Об'єктно-орієнтований підхід до проектування баз даних. Мова ODL.
 28. Основні принципи і критерії оцінки систем клієнт/сервер. Стандарти архітектури клієнт/сервер.
 29. Основні принципи управління транзакціями. Обробка паралельних транзакцій
 30. Перспективи розвитку баз даних. Порівняльний аналіз концепцій, проголошені в Маніфесті баз даних третього покоління і Маніфесті об'єктно-орієнтованих баз даних
 31. Підходи забезпечення інтероперабельності баз даних
 32. Принципи побудови сховищ даних.
 33. Принципи розробки розподілених баз даних.
 34. Проблема створення і стиснення великих інформаційних масивів, інформаційних сховищ і складів даних.
 35. Проблеми безпеки БД. Забезпечення безпеки в ACCESS і SQL Server.
 36. Проблеми відновлення. Відновлення в ACCESS і SQL SERVER
 37. Проблеми паралелізму. Паралелізм в ACCESS і SQL SERVER
 38. Проблеми проектування сховищ даних
 39. Проблеми розробки складів даних
 40. Проблеми управління розподіленою інформацією
 41. Проблеми цілісності БД. Забезпечення цілісності в ACCESS і SQL Server.
 42. Проектування та адміністрування серверної БД в MS SQL Server
 43. Розробка та захист БД в MS SQL Server
 44. Розробка та організація захисту БД для мережевого маркетингу
 45. Розподілені сховища даних
 46. Розподілені сховища даних.
 47. Порівняння SQL для Oracle і SQL Server
 48. Порівняння стандартів SQL89 і SQL92
 49. Порівняння стандартів SQL92 і SQL3
 50. Порівняльний аналіз баз даних, орієнтованих на майнфреймы, баз даних, розташованих на файловому сервері баз даних типу клієнт/сервер
 51. Порівняльний аналіз реляційної та об'єктно-орієнтованої моделей даних
 52. Порівняльний аналіз традиційних файлових систем та інформаційних систем, що використовують бази даних
 53. Порівняльний аналіз сховищ і магазинів даних
 54. Засоби створення клієнтських додатків в системах клієнт / сервер
 55. Управління складами даних.
 56. Шифрування в захисті БД в SQL-серверах
По будь-який з вищенаведених тим, а також по будь-який інший, можна оформити заявку на написання дипломної роботи по базах даних на замовлення.

Справимся с любой темой!