Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ

Служба порятунку студентів

Теми дипломних з Автоматизації виробничих процесів

Дипломне проектування є важливим і завершальним етапом навчального процесу, у якому використовуються всі знання, отримані в період навчання за напрямом "автоматизація виробничих процесів".

Дипломний проект по автоматизації виробничих процесів - це комплексна самостійна робота студента, головною метою і змістом якої є проектування сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами і виробництвами, що відповідають вимогам безпеки, екології та економічної ефективності.

Дипломна робота з автоматизації виробничих процесів - це комплексна самостійна робота студента, головною метою і змістом якої є всебічний аналіз та дослідження технологічних процесів і виробництв як об'єктів автоматизації, а також систем керування ними.

В рамках тем дипломних проектів по автоматизації виробничих процесів проводиться модернізація існуючих систем автоматизації на основі їх глибокого вивчення та аналізу, обґрунтування необхідності їх поліпшення, розробка та проектування окремих елементів робочої документації проектів.

В рамках тем дипломних робіт з автоматизації виробничих процесів проводиться дослідження об'єктів і систем управління, розробка програмного забезпечення окремих підсистем АСУ, а також лабораторних стендів та навчально-методичного забезпечення лабораторних робіт.

Приблизний список тим дипломних з автоматизації виробничих процесів:
 1. Автоматизація внутрішньозаводських транспортних потоків
 2. Автоматизація водокотельной установки
 3. Автоматизація вибору маршрутів доставки асфальтобетонної суміші.
 4. Автоматизація котельні установки блоку ... ГРЕС
 5. Автоматизація відділення подрібнення файнштейна рафінувального цеху
 6. Автоматизація парокотельної установки
 7. Автоматизація першої стадії виробництва сірчаної кислоти
 8. Автоматизація переміщення вантажів на підприємстві.
 9. Автоматизація процесу автоклавного окислення сульфідних мінералів
 10. Автоматизація процесу дегідратації гідразин-гідрату їдким натром
 11. Автоматизація процесу компримування та охолодження природного газу на компресорних станціях магістральних трубопроводів
 12. Автоматизація процесу безперервно-циклічного дозування сипучих сумішей.
 13. Автоматизація процесу первинної переробки нафти
 14. Автоматизація процесу піролізу у виробництві етилену
 15. Автоматизація процесу отримання амідолу методом високоефективної вакуумної ректифікації
 16. Автоматизація процесу отримання амонізованого розчину нітрату кальцію
 17. Автоматизація процесу попереднього очищення водню
 18. Автоматизація процесу спікання високоглиноземистого сировини в трубчастої обертової печі
 19. Автоматизація процесу зберігання борошна в цеху готової продукції
 20. Автоматизація процесу циклічного дозування наповнювачів бетонної суміші.
 21. Автоматизація процесів транспортування компонентів будівельних сумішей
 22. Автоматизація реакторного блоку гідроочищення
 23. Автоматизація резервуарного парку
 24. Автоматизація стадії конверсії сірчистого ангідриду у виробництві сірчаної кислоти
 25. Автоматизація транспортуючої лінії склад-споживач
 26. Автоматизація управління температурою компонентів для виробництва асфальтобетону.
 27. Автоматизація ділянки гідроочищення в процесі каталітичного риформінгу
 28. Автоматизація хімічного контролю газового контуру енергоблоку АЕС
 29. Автоматизована лабораторна установка дослідження втомної міцності металу і відновлення його ресурсів
 30. Автоматизована система зважування вантажів у русі (стосовно умов АТ ...)
 31. Автоматизована система водоочищення (на прикладі цеху з виробництва фруктових вод)
 32. Автоматизована система диспетчерського управління та обліку електроенергії в умовах ВАТ ...
 33. Автоматизована система диспетчерського управління ЕСПЦ ()
 34. Автоматизована система дозування шихтових матеріалів у вуглепідготовчому цеху АТ ...
 35. Автоматизована система вимірювання мас в русі в умовах ВАТ ...
 36. Автоматизована система контролю та компенсації контрольованих збурень доменної печі
 37. Автоматизована система неруйнівного пошуку дефектів водопроводів
 38. Автоматизована система управління доменною піччю
 39. Автоматизована система управління процесом збагачення вугілля у важких середовищах
 40. Автоматизована система управління роликової печі для умов цеху листовиділки ВАТ ...
 41. Автоматизована система управління технологічним процесом зберігання сирої нафти
 42. Автоматизована система обліку надходження металобрухту на автомобілях в копровий цех
 43. Автоматизована система обліку електроенергії на підприємстві
 44. Автоматизована система обліку енергоносіїв у киснево-конвертерному виробництві
 45. Автоматизована технологія вибору і налаштування згладжуючих фільтрів в системах Вимірювання і регулювання
 46. Автоматизована установка для контролю якості радіопоглинаючих бетонів.
 47. Автоматизований комплекс контролю витрат води на водозаборі із застосуванням SCADA-технології
 48. Автоматична система захисту гірничодобувного виробництва
 49. Автоматична система підігріву відкритих сходових маршрутів
 50. Автоматичний імпульсний пневматичний дозатор сипучих матеріалів
 51. Аналіз ефективності методів розрахунку налаштувань промислових регуляторів
 52. АСУ ТП турбоагрегату ГРЕС
 53. Градуювання аналізатора РА-915М для визначення концентрації парів ртуті в повітрі
 54. Динамічний контроль гранулометрії піску і щебеню для розрахунку складу суміші.
 55. Ідентифікація об'єктів управління на основі застосування моделей, що настроюються
 56. Вимірювання швидкості корозії реакторного обладнання АЕС
 57. Інформаційно-метрологічне забезпечення багатоваріантних автоматизованих технологій расходометрии
 58. Дослідження алгоритмів прогнозування показників якості коксу
 59. Дослідження властивостей контрольованих збурень доменного процесу
 60. Мікропроцесорна система захисту підйомного крана від перекидання.
 61. Багатоваріантна ідентифікація технологічних об'єктів в замкнутому конторі управління
 62. Моделювання гранулометрії асфальтобетонної суміші для оперативного розрахунку складу.
 63. Оптимальне управління процесом гідрування бензолу до циклогексану в умовах невизначеності
 64. Подача піску і щебеню в надбункерне відділення БСУ партерного типу
 65. Подача сипучих компонентів в бетонозмішувальне відділення
 66. Пряме адаптивне управління в технічних системах
 67. Розробка коригувальних впливів за складом агломераційної шихти в умовах аглоцеха
 68. Розробка лабораторного комплексу для синтезу та аналізу АСР різного ступеня складності.
 69. Розробка методики повірки аналізатора ртуті РА-915М
 70. Розробка експертної системи для верхнього рівня автоматизованої системи управління вузлом лужного очищення піролізу
 71. Розподілена система автоматизації сортопрокатного стану на прикладі ...
 72. Розрахунок параметрів типових регуляторів на основі методу динамічної компенсації
 73. Система автоматизації повітронагрівачів доменної печі
 74. Система автоматизації лабораторних випробувань рейкового металу (на прикладі АТ "КМК”)
 75. Система автоматизації нагрівальної печі
 76. Система автоматизації виробництва сульфатів
 77. Система автоматизації рудно-термічної печі (на прикладі ВАТ ...)
 78. Система автоматизації установки для продувки стали аргоном
 79. Система автоматизації електролізера
 80. Система автоматизованого управління дугової сталеплавильної печі
 81. Система автоматизованого управління киснево-конверторною плавкою
 82. Система автоматизованого управління електролізером в умовах
 83. Система автоматизованого обліку та нормування витрат феросплавів (на прикладі сталеплавильних цехів АТ ...)
 84. Система автоматичного контролю і регулювання водопідготовки
 85. Система автоматичного контролю якості рейок в ...
 86. Система автоматичного контролю прямолінійності рейок
 87. Система автоматичного регулювання процесу розливання сталі на ...
 88. Система автоматичного управління конвертерної плавкою
 89. Система автоматичного керування феросплавною піччю
 90. Система дозування і зважування шихтових матеріалів
 91. Система контролю та компенсації збурень доменного процесу із застосуванням динамічних показників еквівалентних збурень (ДПЕВ): синтез ДПЕВ
 92. Система контролю та оптимізації режимів агломашини з урахуванням екологічних параметрів
 93. Система контролю і відображення інформації доменної печі
 94. Система контролю якості та управління прямолінійністю залізничних рейок в умовах РБЦ
 95. Система контролю якості прокату
 96. Система моделювання та оптимізації процесів перемішування сталі в УПСА
 97. Система оперативного нормування показників роботи прокатного цеху
 98. Система побудови та реалізації контактних графіків електросталеплавильного виробництва (на прикладі ...)
 99. Система стеження за металом на безперервному прокатному стані
 100. Система стеження за металопотоком комплексу "сталь прокат" (ВАТ ...)
 101. Система управління автоматизованого очищення циклонних фільтрів на підприємствах будівельної індустрії.
 102. Система управління об'єктами з рециклом на прикладі ДСП -100
 103. Система управління зі змінною структурою об'єкта на прикладі ...
 104. Удосконалення автоматизованих лабораторних установок для освоєння і дослідження алгоритмів цифрового регулювання
 105. Удосконалення системи автоматизації агломераційного виробництва ...
 106. Технологічна лінія завантаження закритого складу
 107. Транспортні потоки на заводах АБЗ
 108. Управління температурним режимом печі киплячого шару у виробництві мідного огарка
 109. Управління температурою асфальтобетонної суміші на виході АБЗ.
За будь-якою з вищенаведених тем, а також за будь-якою іншою, можна оформити заявку на написання дипломної роботи з автоматизації виробничих процесів на замовлення.

Справимся с любой темой!